Κείμενα ανά κεφάλαιο

Οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης δίνουν σε κάθε χρήστη τη δυνατότητα να εκτελέσει κλήσεις (με φωνή και εικόνα) χρησιμοποιώντας είτε εξειδικευμένο εξοπλισμό, είτε απλώς τον προσωπικό υπολογιστή του. Η απλούστερη τηλεδιάσκεψη είναι αυτή που γίνεται με δύο μόνο υπολογιστές (point-to-point). Η συμμετοχή περισσότερων μερών (multi-point) απαιτεί συνήθως και τη χρήση κάποιου ενδιαμέσου εξυπηρετητή στον οποίο συνδέονται οι χρήστες και χρησιμοποιούν ένα «εικονικό δωμάτιο». Συχνά, οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης συνδέονται και με τις υπηρεσίες τηλεφωνίας, όπου ο καλών ή ο καλούμενος μπορεί να συμμετέχει μέσω ενός κοινού τηλεφώνου, χωρίς τις δυνατότητες εικόνας που έχουν οι συμμετέχοντες μέσω υπολογιστή.

Η δυνατότητα τηλεδιασκέψεων με πολλούς συμμετέχοντες (άνω των δύο) είναι κάτι που θεωρείται συνηθισμένο χαρακτηριστικό τέτοιων υπηρεσιών και έχει το ανάλογό του στον κόσμο της κλασσικής τηλεφωνίας. Η λειτουργία του στον κόσμο του πρωτοκόλλου H.323 απαιτεί την διαμεσολάβηση ενός εξειδικευμένου εξυπηρετητή που ονομάζεται MCU. Αυτόν καλούν οι συμμετέχοντες σε μία συνάντηση, ορίζοντας το συγκεκριμένο «εικονικό δωμάτιο» στο οποίο θέλουν να μπουν. Προτείνεται η χρήση των υπηρεσιών του ΕΔΕΤ, με κράτηση που πρέπει να γίνεται για κάθε τηλεδιάσκεψη μέσω των ιστοσελίδων του gatekeeper του ΕΔΕΤ, αφού προηγουμένως έχετε αποκτήσει λογαριασμό χρήσης, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα. Καθώς οι υπηρεσίες του ΕΔΕΤ είναι διαθέσιμες σε εθνικό επίπεδο, γίνεται εύκολη η συμμετοχή συνεργατών σας και από άλλα ιδρύματα.

Για να οργανώσετε μια τηλεδιάσκεψη πολλών μερών μέσω των υπηρεσιών του ΕΔΕΤ, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα: • επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης του ΕΔΕΤ και αποκτήστε λογαριασμό χρήσης, από το μενού αριστερά στην «εγγραφή χρηστών». Για αυτόματη συμπλήρωση των προσωπικών σας πληροφοριών, χρησιμοποιήστε την αναζήτηση από LDAP με το e-mail σας. • μετά την απόκτηση του λογαριασμού σας, επιλέξτε από το μενού αριστερά τις «Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης H.323» και στη συνέχεια την «Εισαγωγή σε σελίδες χρηστών», όπου θα μπείτε με το e-mail σας και το password που μόλις δηλώσατε στο παραπάνω βήμα. • ελέγξτε το «Πρόγραμμα Τηλεδιασκέψεων» για διαθεσιμότητα του εξυπηρετητή τις συγκεκριμένη μέρα και ώρα που σας ενδιαφέρει. Προχωρήστε σε αίτηση κράτησης από την ίδια σελίδα, με επιλογή «Αίτησης νέας τηλεδιάσκεψης». • συμπληρώστε τα στοιχεία της αίτησης, με θέμα, ημερομηνία, ώρα έναρξης διάρκεια και επιθυμητή ποιότητα (π.χ. High Quality). Προσθέστε και άλλους συμμετέχοντες εκτός από τον εαυτό σας, αναζητώντας τους στους εγγεγραμμένους χρήστες της υπηρεσίας, με την επιλογή «Προσθήκη συμμετεχόντων». Ακόμα και αν δεν καταφέρετε να τους βρείτε επειδή δεν είναι εγγεγραμμένοι, μπορείτε να τους ζητήσετε να καλέσουν με το νούμερο της τηλεδιάσκεψης, που θα παραλάβετε εσείς στο τέλος της διαδικασίας. Πατήστε «Υποβολή αίτησης». • μόλις ο υπεύθυνος για το ίδρυμά σας εγκρίνει την αίτησή σας, θα ενημερωθούν όλοι οι συμμετέχοντες με e-mail για την προγραμματισμένη συνάντηση, αλλά και με συνοδευτικές οδηγίες κλήσης της τηλεδιάσκεψης. Οι οδηγίες συνοπτικά είναι η εγγραφή του NetMeeting (ή άλλου H.323 λογισμικού) στον gatekeeper του ΕΔΕΤ όπως περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα και η κλήση του αριθμού της τηλεδιάσκεψης, όπως αναγράφεται στο ενημερωτικό e-mail που παραλαμβάνουν όλοι οι συμμετέχοντες.

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του VRVS, μίας εξαιρετικά δημοφιλούς υπηρεσίας που έχει αναπτύξει το ίδρυμα CERN με το CALTECH, που αυτή τη στιγμή αριθμεί μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ακαδημαϊκούς χρήστες σε όλο τον κόσμο. Και για αυτήν θα χρειαστεί να αποκτήσετε λογαριασμό χρήσης από τις ιστοσελίδες της υπηρεσίας και στη συνέχεια να ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν τόσο στο site του ΕΔΕΤ, αλλά και του ίδιου του VRVS. Ας σημειωθεί, πως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, το ΕΔΕΤ διέθεσε εξυπηρετητή για τη φιλοξενία τοπικού server του VRVS στην Ελλάδα. Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην χρήση των παραπάνω υπηρεσιών, μπορείτε να απευθυνθείτε με e-mail στην ομάδα υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του ΚΛΔ στη διεύθυνση rts@ccf.auth.gr. .