Φαινόμενο Hover

Το φαινόμενο hover χρησιμοποιείται για την επιλογή αντικειμένου –ων όταν ο δείκτης του ποντικιού κινείται πάνω από αυτά.

Το φαινόμενο συνδυάζεται με τον προγραμματισμό , κυρίως css3 (Cascading Style Sheets ). Ως γνωστό το css περιγράφει πώς τα στοιχεία του HTML θα εμφανίζονται στην οθόνη, χαρτί, ή σε άλλα μέσα.

Οι εφαρμογές που παρουσιάζονται είναι έτοιμες στο διαδίκτυο. Αν ψάξετε θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές (ελεύθερες) εφαρμογές τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε και φυσικά να τροποποιήσετε

Οι εφαρμογές, που μας προξένησαν το ενδιαφέρον είναι οι παρακάτω (το μόνο που αλλάξαμε ήταν η θεματολογία και οι εικόνες). Τις εφαρμογές μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ και είναι αριθμημένες όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

1.Στην διεύθυνση https://ianlunn.github.io/Hover/ υπάρχει μία συλλογή από διάφορες ενδιαφέρουσες εφαρμογές του φαινομένου hover που αφορούν κυρίως την εμφάνιση κειμένου. Όταν αποσυμπιέσετε τον φάκελο, εκτός από το αρχείο index.html που είναι η πλήρης εφαρμογή, έχουμε προσθέσει και την δικιά μας εφαρμογή new.html, που χρησιμοποιεί τα δεδομένα του πρωτότυπου αλλά με δικές επιλογές. Όπως φαίνεται και στην παραπάνω διεύθυνση η δημιουργία δικών σας εφαρμογών είναι εύκολη και απλή.

2.Η δεύτερη εφαρμογή είναι πιο απλή, μπορείτε να μεγεθύνετε / σμικρύνετε μία εικόνα πατώντας δύο κουμπιά. Υπάρχουν τρεις εφαρμογές με διαφορετικές εικόνες.

3. H Τρίτη εφαρμογή δίνει την δυνατότητα να παρουσιαστούν οι εικόνες με 5 διαφορετικούς τρόπους (που εμφανίζονται σαν παραδείγματα). Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν εποχές ανεπανάληπτες

4. Η τέταρτη εφαρμογή λίγο πιο δασολογική επιτρέπει την εμφάνιση εικόνων με 10 διαφορετικές μορφές (hover effects). Σε κάθε μορφή υπάρχουν 4 εικόνες που εμφανίζονται με διαφορετική μορφή.

5. Η πέμπτη και τελευταία επιλογή είναι μία απλή εφαρμογή της αλλαγής της διαφάνειας μίας εικόνας.

Τελικά το φαινόμενο Hover επιτρέπει δυναμικές και εντυπωσιακές παρουσιάσεις και αξίζει ο πειραματισμός με αυτή την δυνατότητα που προσφέρει ο προγραμματισμός του.


Εκτύπωση   Email