Εφαρμογή html και εμφάνιση κινουμένων σημαιών

Μία εφαρμογή χρησιμοποιώντας την html (HyperText Markup Language= Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου) με σκοπό την παρουσίαση των σημαιών των κρατών του κόσμου με κινούμενη (κυματιστή) μορφή, όπως και πληροφοριών για αυτά (πολύ χρήσιμες για μερικές χώρες που είναι και άγνωστες).

Ο προγραμματισμός βασίστηκε στις εντολές :

<a target="_blank" href="/…..gif">

<img src="/… .jpg" width="…" height="… ">

<a href="https://el.wikipedia.org/wiki/..... ">

Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή από εδώ (συμπεριλαμβάνονται και οι σημαίες)


Εκτύπωση   Email