Προγραμματισμός για ιστοσελίδες με τηλεπισκόπηση

Μία εφαρμογή, με τη γλώσσα σήμανσης html, όπου υπάρχουν δύο αρχεία, το αρχικό (parent.html) το οποίο ζητά από το χρήστη να ανοίξει ένα νέο παράθυρο (remote.html), με ένα από τους δύο τρόπους, είτε με την απλή σύνδεση (link) είτε με την διαταγή του κουμπιού. Το νέο παράθυρο που ανοίγει προσφέρει στον χρήστη πέντε ιστοσελίδες με θέματα τηλεπισκόπησης. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι θα πρέπει να επιλέξει ο χρήστης μία από τις δύο δυνατότητες ανοίγματος του παραθύρου.

Την εφαρμογή μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ   


Εκτύπωση   Email