Φόντο εικόνας

 

Δείτε δύο εφαρμογές που αφορούν το φόντο εικόνων. Στην πρώτη εφαρμογή υπάρχει ο προγραμματισμός της εμφάνισης της εικόνας και ενός κειμένου με δεσμό. Στην δεύτερη η εικόνα του φόντου παραμένει σταθερή και μετακινείται το κείμενο, που μπορεί να είναι μία πρόταση ή και συνεχόμενο ολόκληρο κείμενο.


Εκτύπωση   Email