Πολλαπλοί χάρτες Google maps με διαφορετικό υπόβαθρο

 

 

 

Στην εφαρμογή αυτή δίνονται δύο αρχεία html, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για να παρουσιάζουν μία περιοχή (διαφορετική σε κάθε αρχείο) με τρία διαφορετικά υπόβαθρα. Παρακάτω δίνονται 31 θεματικά υπόβαθρα, τα οποία μπορείτε να προσθέσετε στα αρχεία που δίδονται και μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

(Θα πρέπει να αντικαταστήσετε στην εντολή var toner = L.tileLayer

('https://{s}.tile.stamen.com/toner/{z}/{x}/{y}.png', stamenOptions);

με την διεύθυνση των θεματικών υποβάθρων που δίνεται. Προσέξτε τα ‘ που χρειάζονται πριν και στο τέλος της διεύθυνσης).

https://a.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tiles.wmflabs.org/bw-mapnik/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.openstreetmap.de/tiles/osmde/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.openstreetmap.fr/osmfr/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.openstreetmap.fr/hot/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.opentopomap.org/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.thunderforest.com/cycle/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.thunderforest.com/transport/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.thunderforest.com/transport-dark/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.thunderforest.com/landscape/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.thunderforest.com/outdoors/{z}/{x}/{y}.png

https://openmapsurfer.uni-hd.de/tiles/roads/x={x}&;y={y}&z={z}

https://openmapsurfer.uni-hd.de/tiles/roadsg/x={x}&;y={y}&z={z}

https://a.tile.openstreetmap.se/hydda/full/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.openstreetmap.se/hydda/base/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.opencyclemap.org/cycle/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.stamen.com/toner/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.stamen.com/terrain/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.stamen.com/watercolor/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.openstreetmap.de/tiles/osmde/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.geofabrik.de/549e80f319af070f8ea8d0f149a149c2/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.geofabrik.de/23228979966ae9040ceb0597251e12a2/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.geofabrik.de/15173cf79060ee4a66573954f6017ab0/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.stamen.com/toner/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.stamen.com/watercolor/{z}/{x}/{y}.png

https://a.tile.openstreetmap.fr/osmfr/{z}/{x}/{y}.png

http//a.tile.openstreetmap.fr/hot/{z}/{x}/{y}.png

http//a.tile.openstreetmap.fr/openriverboatmap/{z}/{x}/{y}.png

http//a.tile3.opencyclemap.org/landscape/{z}/{x}/{y}.png

http//a.tile2.opencyclemap.org/transport/{z}/{x}/{y}.png

 

 


Εκτύπωση   Email