Καινοτόμες εφαρμογές

 images Ελληνική Κοινότητα Δασολόγων - Καινοτόμες εφαρμογές

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάζονται καινοτόμες εργασίες, εφαρμογές σε θέματα σύγχρονων τεχνολογιών.

1.   Νέο εργαλείο χαρτογράφησης δασών

2.   Μία νέα εφαρμογή από νέα τηλεπισκοπικά δεδομένα

3.   Με ελεύθερη εφαρμογή αποθήκευσης για όλες τις διαδικτυακές συσκευές

4.   Η τεχνολογία LIDAR  και οι εφαρμογές της

5.   Δασικές πυρκαγιές και UAV

6.   Εγκατάσταση Android σε PC

7.   Ψηφιοποίηση αρνητικών φιλμ

8.   Δημιουργία Χάρτη δεδομένων στο Excel 2013

9.   Δημιουργία χαρτών καταστροφών με τη βοήθεια δορυφορικών δεδομένων

10. Δημιουργία ταμπλό με τη βοήθεια  Συγκεντρωτικού Πίνακα

11. Ο οδηγός Ερωτήματος (Query) και η χρησιμοποίηση του σε λογιστικά φύλλα

12. Διαδραστικός χάρτης των Δασικών Διευθύνσεων

13. Γκαλερί εικόνων πόστερς της NASA

14. Οι διαφορές στις συναρτήσεις vlookup και match index

15. H κρυπτογράφηση αρχείων

16. Εμφάνιση κεφαλαίων με τη μορφή "ακορντεόν"

17. Χάρτες εκτός σύνδεσης του Galileo για iOS και Android

18. Δημιουργία γραφήματος με δύο κατακόρυφους άξονες

19. Δημιουργία ιστοσελίδας. XAMPP, WordPress


Εκτύπωση   Email