Ερωτηματολόγιο με Google docs

FORESTRY Ελληνική Κοινότητα Δασολόγων - Ερωτηματολόγιο με Google docs

Πώς να δημιουργήσετε μια απευθείας σύνδεσης (online) έρευνα;


Οι έρευνες είναι χρήσιμες επειδή παρέχουν ευκαιρίες για τους χρήστες να μοιραστούν τις απόψεις τους και τις επιλογές-επιθυμίες τους. Πολλές, όμως φορές, είναι δυνατόν να αναζητούνται πληροφορίες για κάποια συνάντηση, συνέδριο, από τον διοργανωτή ή τη λήψη γρήγορων αποφάσεων από τα μέλη μιας ομάδας.

Σήμερα με τη βοήθεια των Google Docs είναι δυνατόν να γίνει αυτό πολύ εύκολα, γρήγορα και να έχετε άμεσα τις απαντήσεις σας.

Αλλά πώς θα οικοδομήσουμε μια online έρευνα με το Google Docs (www.docs.google.com)

 

Με το Google Docs, μπορείτε να δημιουργήσετε "Μορφές", το οποίο θα αποτελέσει τη βάση των online έρευνα σας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι οι εξής:
Ένας λογαριασμός πλήρως λειτουργικό της Google (δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Docs, χωρίς ένα λογαριασμό Google).
Μια έτοιμη λίστα ερωτήσεων και επιλογές. Αυτό μπορεί να είναι οι ερωτήσεις που επιθυμείτε να στείλετε και που μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας λίστα ερωτήσεων σε ένα υπολογιστικό φύλλο Excel ή το MS Word.

Δείτε και απαντήστε στο ερωτηματολόγιο μας στην παρακάτω διεύθυνση.

 


Εκτύπωση   Email