Πίνακας περιεχομένων

Η δημιουργία ενός Πίνακα Περιεχομένων είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη δυνατότητα που διευκολύνει και τον συγγραφέα, αλλά και τον αναγνώστη του κειμένου, βιβλίου, εργασίας, κλπ. Σήμερα, σχεδόν όλα τα κείμενα έχουν Πίνακα Περιεχομένων με υπερσυνδέσεις.

Πως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Πίνακα Περιεχομένων στο OpenOffice. Δείτε το βίντεο με την απάντηση.

 


Εκτύπωση   Email