Συγκεντρωτικός πίνακας με τιμές κειμένου

Ένας συγκεντρωτικός πίνακας επιτρέπει την συγκέντρωση και εδραίωση των δεδομένων ταυτόχρονα. Το πρόβλημα είναι για να πάρουμε τα αποτελέσματα θα πρέπει τα δεδομένα να είναι σε αριθμητική μορφή.

Αλλά υπάρχει τρόπος να έχουμε κείμενο στη θέση των αριθμών και να μπορούμε να έχουμε τον συγκεντρωτικό μας πίνακα.

Δείτε το βίντεο για το πώς θα το πετύχετε. Μπορείτε να κατεβάσετε το παράδειγμα πατώντας εδώ.


Εκτύπωση   Email