Έλεγχος των σκληρών δίσκων

Ο Έλεγχος του σκληρού δίσκου για τυχόν σφάλματα μέσα από το περιβάλλον της γραμμής εντολών είναι μία εργασία που πρέπει να γίνεται κατά διαστήματα για την καλή λειτουργία του σκληρού (ή και των εξωτερικών σκληρών).

Στην αναζήτηση του καταλόγου των Windows γράφεται cmd και τρέχετε το αρχείο cmd.exe σαν διαχειριστής και εισέρχεστε σε κατάσταση DOS και πληκτρολογείτε:

chkdsk /f F: (όπου F ο εξωτερικός σκληρός δίσκος τον οποίο θέλετε να ελέγξετε).

 cntQAAAABJRU5ErkJggg== Ελληνική Κοινότητα Δασολόγων - Έλεγχος των σκληρών δίσκων

Θα πρέπει να ελέγξετε τα στοιχεία που είναι τα βασικά στοιχεία του ελέγχου σας (στο παράδειγμα κοκκινισμένα).

Θα πρέπει να προσέξετε δύο σημεία

  1. Να τρέξετε την εντολή cmd.exe ως διαχειριστής
  2. Αν κάνετε έλεγχο τον βασικό δίσκο, δηλ. εκεί που είναι εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ, τότε θα δείτε το παρακάτω μήνυμα.

JSXoq1vKwOL+WlvBRreVkdXspLeSmW8v8AFGYoIUXAKScAAAAASUVORK5CYII= Ελληνική Κοινότητα Δασολόγων - Έλεγχος των σκληρών δίσκων

 

Θα πρέπει να πατήσετε το Y για να γίνει ο έλεγχος όταν γίνει επανεκκίνησή του υπολογιστή.

 


Εκτύπωση   Email