Χάρτης δεδομένων

Μία εφαρμογή με τα (ελεύθερα) πρόσθετα (Add-ons) που προσφέρει η Microsoft για το Excel 2013 είναι και το Power Map Preview. Αυτό είναι ένα εργαλείο 3D οπτικοποίησης των δεδομένων. Το πρόσθετο επιτρέπει τον σχεδιασμό των γεωγραφικών και χρονικών δεδομένων οπτικά, αναλύοντας τα δεδομένα με 3D μορφή.
Με το Power Map Preview μπορείτε να:

  • Χαρτογραφήσετε δεδομένα,
  • Ανακαλύψετε την διαχρονική μεταβολή των δεδομένων,
  • Μοιραστείτε τα δεδομένα σας σε διάφορες μορφές με άλλους χρήστες.

Για τις δυνατότητες του προσθέτου χρησιμοποιήθηκε το αρχείο με τις πυρκαγιές ανά περιφέρεια. Το αρχείο κλειδίήταν το όνομα των Περιφερειών.

Δείτε μερικά από τα αποτελέσματα:

 1  2

3

Το αρχείο με τα δεδομένα και την εφαρμογή (θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το πρόσθετο στον υπολογιστή σας) μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

 

 Το πρόσθετο μπορείτε να το κατεβάσετε από:

https://www.microsoft.com/en-us/search/DownloadsDrillInResults.aspx?q=excel+add-in&;;cateorder=1_5_2_3_13_11&site


Εκτύπωση   Email