Εκτύπωση των αρχείων

 

Πολλές φορές θέλουμε να δούμε τα αρχεία που υπάρχουν μέσα σε κάποιο φάκελο στον υπολογιστή μας, και να έχουμε για κάθε αρχείο μία γενική άποψη για τον χώρο που καταλαμβάνει, πότε δημιουργήθηκε, κλπ. Και αυτά τα στοιχεία να τα σώσουμε σε ένα λογιστικού φύλλο, και αν θέλουμε να μπορούμε να τα εκτυπώσουμε.

Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να ανοίξουμε τον διαδικτυακό περιηγητή (web browser) και να γράψουμε στην θέση των διευθύνσεων το μονοπάτι του φακέλου που θέλουμε τα δούμε τα αρχεία, π.χ. c:\ergasies\ Θα εμφανιστεί ένας πίνακας με τα αρχεία και τις πληροφορίες τους. Πατήστε Q και A για να επιλεγούν όλα τα αρχεία και μετά Q και C για να τα αντιγράψετε στο λογιστικό σας φύλλο. Επικολλήστε τα και εκτυπώστε τα. Ένα μειονέκτημα είναι ότι αν υπάρχουν υποφάκελοι μέσα στον φάκελό σας δεν δείχνει τα αρχεία.

Υπάρχει και η λύση για τους παλιούς χρήστες των εντολών του MS-DOS. Επιλέξτε την εντολή cmd.exe και οδηγηθείτε σε κατάσταση DOS. Αναζητήστε τον φάκελο που επιθυμείτε (cd c:\ergasies). Τώρα έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Dir>print.txt με αυτήν την εντολή έχετε όλες τις ζητούμενες πληροφορίες για τα αρχεία σας που δημιουργούνται στο αρχείο print.txt στον φάκελο αναζήτησης (c:\ergasies).

Dir/b>print.txt εμφανίζονται τα ονόματα των αρχείων και καμμιά άλλη πληροφορία

Dir/s/b>print.txt εμφανίζονται τα ονόματα των αρχείων και των αρχείων που (τυχών) υπάρχουν σε υποφακέλους μέσα στον φάκελο εργασίας.

Το αρχείο txt που δημιουργήσατε μπορείτε να το εκτυπώσετε

Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι η γραφή των εντολών με case sensitive εφαρμογή. Για τους παλιούς χρήστες των Η/Υ δεν αποτελεί μειονέκτημα, μάλλον θα τους θυμίζει άλλες εποχές. Η καλύτερη φυσικά επιλογή στην δεύτερη μέθοδο είναι η τρίτη.


Εκτύπωση   Email