Τιμές Code Page για Ελληνικά

EKD1 Ελληνική Κοινότητα Δασολόγων - Τιμές Code Page για Ελληνικά

Πολλές φορές είμαστε αναγκασμένοι, λόγω της ιδιομορφίας της γλώσσας μας, να αλλάζουμε τους Κωδικούς Σελίδων. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ένας κώδικας σελίαδας είναι ένας πίνακας των τιμών που περιγράφει το σύνολο χαρακτήρων που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση ενός συγκεκριμένου σετ συμβόλων, συνήθως σε συνδυασμό με μια σειρά από χαρακτήρες ελέγχου. Πολύ συχνό φαινόμενο στο QGIS, όπου όταν εισαγάγουμε ένα ψηφιακό αρχείο με βάση δεδομένων με ελληνικούς χαρακτήρες, θα πρέπει να αλλάγουμε τους κωδικούς σελίδων για να μπορέσουν να γίνουν ορατοί (και κατανοητοί).

Παρακάτω δίδουμε τους κωδικούς σελίδων για τους ελληνικούς χαρακτήρες:

 

OEM Code Page Value:
OEM, 437, 708, 720, 737, 775, 850, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 869, 932, 936, 950
ANSI Code Page Value:
ANSI, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, Big5, SJIS
ISO Code Page Value:
ISO, 88591, 88592, 88593, 88594, 88595, 88596, 88597, 88598, 88599, 885910, 885913, 885915, EUC
Unicode Value:
UTF-8

 


Εκτύπωση   Email