Δημιουργία ταμπλό με τη βοήθεια Συγκεντρωτικού Πίνακα

images Ελληνική Κοινότητα Δασολόγων - Δημιουργία ταμπλό με τη βοήθεια  Συγκεντρωτικού Πίνακα

Στην εφαρμογή παρουσιάζεται η δημιουργία ταμπλό (ή πίνακα ελέγχου)* (dashboard) με τη βοήθεια ενός συγκεντρωτικού πίνακα (pivot table), χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του excel 2013. Δηλαδή, η εφαρμογή έχει σαν στόχο να δείξει ένα τρόπο με τον οποίο μπορεί ο χρήστης του λογισμικού να παρουσιάσει τα δεδομένα του με περισσότερες επιλογές και κυρίως δυνατότητες που του προσφέρονται.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι από συλλογή μίας ερευνητικής εργασίας που αφορούσε την καταμέτρηση κάποιον δένδρων με πρόβλημα ξήρανσης και την εύρεση την σχέση της αιτίας της ξήρανσης με περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως το υψόμετρο, μητρικό πέτρωμα, βάθος εδάφους, διάβρωσης, κλίσεων και εκθέσεων.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο του τρόπου δημιουργίας του ταμπλό και να κατεβάσετε το αρχείο με τα δεδομένα πατώντας το κουμπί 99tuG7v8FxmE3nmUwzhcAAAAASUVORK5CYII= Ελληνική Κοινότητα Δασολόγων - Δημιουργία ταμπλό με τη βοήθεια  Συγκεντρωτικού Πίνακα

 

 

 

 

*Στα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών, ένα ταμπλό (ή ενός πίνακα ελέγχου) είναι «μία εύκολη να διαβαστεί, συχνά μίας σελίδας, διεπαφή χρήστη σε πραγματικό χρόνο, δείχνοντας μια γραφική παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης (snapshot) και ιστορικές τάσεις της μιας οργάνωσης ή συσκευές του υπολογιστή τους βασικούς δείκτες απόδοσης για να ενεργοποιήσετε στιγμιαία και ενημερωμένες αποφάσεις που πρέπει να γίνουν με μια ματιά.

Στο διαδίκτυο υπάρχει μία έντονη αναζήτηση για την σωστή μετάφρασης της λέξης dashboard στα ελληνικά


Εκτύπωση   Email