Οδηγός ερωτήματος (Query)

images Ελληνική Κοινότητα Δασολόγων - Οδηγός ερωτήματος (Query)

Αυτό το παράδειγμα διδάσκει πώς να εισαγάγετε δεδομένα από μια ένα αρχείο βάση δεδομένων του Microsoft office με τη χρήση του Οδηγού ερωτήματος (query). Με το Microsoft Query, μπορείτε να επιλέξετε τις στήλες των δεδομένων που θέλετε και να εισαγάγετε μόνο τα δεδομένα στο Excel. H χρησιμοποίηση του δεν απαιτεί προγραμματισμός σε VBΑ ή σε html.

Δείτε το βίντεο και κατεβάσετε τα αρχεία που χρησιμοποιήθκαν από εδώ.

 


Εκτύπωση   Email