Υπολογισμός συχνότητας

Πολλές φορές εργαζόμενοι με γεωγραφικά δεδομένα που περιέχουν ονομαστικά δεδομένα (δηλαδή με μη αριθμητικά δεδομένα) ενδιαφερόμαστε να βρούμε την συχνότητα επανάληψης των.

Το βίντεο δείχνει πως μπορεί να επιτευχθεί. Σαν δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν οι κατηγορίες βλάστησης του Υ.Γ. από τον χάρτη κάλυψης (ο χάρτης έχει κάποια σφάλματα, ιδίως επικάθισης σε άλλους χάρτες ή εικόνες, αλλά εδώ ενδιαφέρουν οι κατηγορίες κάλυψης)


Εκτύπωση   Email