Γράφημα με δύο κατακόρυφους άξονες

images Ελληνική Κοινότητα Δασολόγων - Γράφημα με δύο κατακόρυφους άξονες

Στην εφαρμογή παρουσιάζεται η δημιουργία γραφήματος με δύο κατακόρυφους άξονες. Είναι χρήσιμη όταν θέλουμε να αναφερθούμε σε τρεις διαφορετικές παραμέτρους. Ένα απλό παράδειγμα είναι όταν υπάρχουν οι Μέσες ελάχιστες, μέγιστες τιμές θερμοκρασίας, οι μέσες τιμές βροχόπτωσης ανά μήνα από κάποιο μετεωρολογικό σταθμό. Ομοίως θα μπορούσε να αφορά την συνολική ανεργία, την ανεργία αρρένων και θηλέων σε διάφορα Δημοτικά Διαμερίσματα.

Στο βίντεο που δημιουργήθηκε το παράδειγμα αφορά τις μετεωρολογικές μετρήσεις του σταθμού Αριδαίας.


Εκτύπωση   Email