Παρατήρηση διπλών εικόνων Google maps

Εμφανίσεις: 435

GOOGLE Ελληνική Κοινότητα Δασολόγων - Παρατήρηση διπλών εικόνων Google maps

Στην εφαρμογή παρουσιάζεται η δυνατότητα να εμφανίζεται μία διεύθυνση (ή τοποθεσία) με διπλή παρουσίαση: σαν εικόνα από τους Google maps και σαν εικόνα από το StreetView Panorama.

Η εφαρμογή είναι προγραμματισμένη σε html και μπορείτε να την δείτε από εδώ  ή να την κατεβάσετε από εδώ. Αν θέλετε μπορείτε να αλλάξετε την παρουσιαζόμενη διεύθυνση (πολύ ίσως να δυσαρεστηθούν βλέποντας την) και βάζοντας τις συντεταγμένες της επιθυμούμενης περιοχής.

Εκτύπωση