Λίγα Λόγια για τα Mashups

ekd2 Ελληνική Κοινότητα Δασολόγων - Τα Mashups

Ένα mashup είναι η εξέλιξη του τρόπου δημιουργίας εφαρμογών ιστού, επιτρέπει σε έναν προγραμματιστή να ενσωματώσει προϊόντα και υπηρεσίες από διάφορες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις όπως η Microsoft, η Google, η Amazon και το Yahoo για να δημιουργηθούν νέες, μοναδικές υπηρεσίες. Ένας πιο επίσημος ορισμός αναφέρει το mashup ως: «Ένα mashup είναι ο συνδυασμός μιας ή περισσοτέρων πηγών δεδομένων με σκοπό την δημιουργία κοινού interface και εμπειρίας.»
Ο όρος mashup είναι δανεισμένος από τη μουσική βιομηχανία, όπου χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον μη εγκεκριμένο συνδυασμό των φωνητικών ενός τραγουδιού, με τη μουσική υπόκρουση ενός άλλου. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και με το mashup των διάφορων ιστοσελίδων καθ’ όσον συνδυάζουν ιστοσελίδες για να δημιουργήσουν “υβριδικές” ιστοσελίδες και να προωθήσουν, έτσι, τη φιλοσοφία του Διαδικτύου, που επιβάλλει τις καινοτομίες.
Το αποτέλεσμα:  εξ' ολοκλήρου νέες προτάσεις και ευκαιρίες (αυτά που ονομάζονται mashup). Τα mashup sites σήμερα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αυτό οφείλεται μερικώς και στους χάρτες της Google, που συνεχώς βελτιώνονται. Τεχνολογικά, το mashup είναι μια δικτυακή εφαρμογή που συνδυάζει δεδομένα από περισσότερες από μια πηγές σε ένα ενιαίο εργαλείο». Το ποιο χαρακτηριστικό και ποιο διαδομένο παράδειγμα mashup είναι η χρήση των χαρτογραφικών δεδομένων από την υπηρεσία Google Maps για την προσθήκη πληροφορίας σχετικά με την θέση σε ακίνητα στοιχεία δημιουργώντας έτσι μια νέα και ευδιάκριτη διαδικτυακή υπηρεσία που δεν παρέχετε ουσιαστικά από καμία άλλη πηγή.

Το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών με οδηγίες για την δημιουργία μιας εφαρμογής χρησιμοποιώντας κάποιο map API είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων στις επίσημες ιστοσελίδες των web mapping services. Το programmableweb προσφέρει επιπλέον πληροφορίες και οδηγούς καθώς και παραδείγματα από mashups άλλων χρηστών στον κατάλογο του, ενώ έχει δημιουργήσει έναν αντίστοιχο οδηγό με κάποιες βασικές συμβουλές για την δημιουργία ενός mashupu.

Η αρχιτεκτονική των mashups

Οι υβριδικές εφαρμογές ιστού, συνδυάζουν δεδομένα από διάφορους ιστοτόπους με σκοπό τη δημιουργία ενός ενοποιημένου και εμπλουτισμένου αποτελέσματος. Οι βασικότερες μέθοδοι άντλησης περιεχομένου για την δημιουργία των mashups είναι οι ακόλουθες:
1. Web APIs (Web Application Programming Interface): Το Web API είναι μια διεπαφή που ένα υπολογιστικό σύστημα, βιβλιοθήκη ή μία υπηρεσία διαδικτύου (Web Services) παρέχει, προκειμένου να επιτρέψει να γίνουν προς αυτό αιτήσεις από άλλα προγράμματα για ανταλλαγή δεδομένων. Πιο απλά, ένα Web API είναι ένα «κανάλι επικοινωνίας» μιας υπηρεσίας διαδικτύου με μία εξωτερική πηγή (π.χ. ιστοσελίδα, web εφαρμογή) μέσω συγκεκριμένων προγραμματιστικών εντολών, που ορίζονται από έναν οδηγό εντολών και χρήσης του API. Οι επισκέπτες τέτοιων υπηρεσιών μπορούν να επωφεληθούν από αυτές μέσω των Web APIs με σκοπό να εμπλουτίσουν δικές τους νέες εφαρμογές. Τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ των υπηρεσιών και των προγραμματιστών / χρηστών είναι είτε XML έγγραφα είτε JSON έγγραφα.
2. Web Feeds (RSS/Atom): Τα Web Feeds είναι ένας άμεσος τρόπος για να ενημερώνεται κάποιος συνοπτικά για τις προσθήκες πληροφοριών στους ιστοχώρους που τον ενδιαφέρουν. Το RSS (Really Simple Syndication) και το ATOM (Atom Syndication Format) είναι δύο τεχνολογίες του διαδικτύου (internet) που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προσθήκες ή μεταβολές στο περιεχόμενο στοχευμένων ιστοχώρων (web sites). Σχεδόν το σύνολο των ιστοχώρων, που ακολουθούν τις προδιαγραφές του Web 2.0, παρέχουν διαρκή ενημέρωση μέσω Web Feeds.
3. Screen Scraping: Είναι μια τεχνική με την οποία ένα πρόγραμμα εξάγει δεδομένα από την οπτική έξοδο που παράγει κάποιο άλλο πρόγραμμα. Πολλοί άνθρωποι πειραματίζονται με τα mashups χρησιμοποιώντας γνωστά site που παρέχουν υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως το Amazon, το eBay, το Flickr, το Google, η Microsoft, το Yahoo αλλά και τα YouTube APIs , το οποίο έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός συντάκτη για mashups (mashup editor) .

Η αρχιτεκτονική των εφαρμογών ιστού, Mashups, αποτελείται πάντα από τρία μέρη:
Παροχείς περιεχομένου: Αποτελεί την πηγή των δεδομένων. Τα δεδομένα παρέχονται χρησιμοποιώντας τις τεχνικές που μόλις αναφέρθηκαν.
Mashup site: Πρόκειται για το δικτυακό τόπο όπου φιλοξενείται η εφαρμογή mashup. Η εφαρμογή μπορεί να παράγεται χρησιμοποιώντας τεχνολογίες server-side (Java servlets, CGI, PHP) ή client-side απευθείας στο φυλλομετρητή του χρήστη.
Φυλλομετρητής σελίδων (web-browser) του χρήστη: Στο browser του χρήστη παρουσιάζεται η εφαρμογή γραφικά και είναι το σημείο όπου υπάρχει αλληλεπίδραση του χρήστη με αυτή.

dracumel-google-maps Ελληνική Κοινότητα Δασολόγων - Τα Mashups

Είδη Mashups
Τα Mashups έρχονται αυτήν την περίοδο σε τρεις γενικές μορφές: τα mashups καταναλωτή (consumer mashups), τα mashups δεδομένων (data mashups), και τα επιχειρηματικά mashups (business mashups). Ο πιο γνωστός τύπος είναι τα «mashup καταναλωτή», που εξηγείται καλύτερα από τις πολλές εφαρμογές των Google Maps. Τα mashups καταναλωτή συνδυάζουν στοιχεία δεδομένων από πολλαπλές πηγές και τα καμουφλάρουν πίσω από μια απλή ενοποιημένη γραφική διεπαφή.
Άλλοι κοινοί τύποι είναι τα «mashups δεδομένων» και τα «επιχειρηματικά mashups». Ένα mashup δεδομένων αναμιγνύει δεδομένα παρόμοιων τύπων από διαφορετικές πηγές (π.χ. τα Yahoo Pipes), όπως παραδείγματος χάριν συνδυάζοντας τα στοιχεία από πολλαπλά RSS feeds σε ένα ενιαίο feed με ένα γραφικό περιβάλλον σαν interface. Ένα επιχειρηματικό mashup (π.χ. JackBe), ενσωματώνει συνήθως στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές - παραδείγματος χάριν, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια έκθεση μεριδίου αγοράς με το συνδυασμό ενός εξωτερικού καταλόγου όλων των σπιτιών που πωλήθηκαν στην περασμένη εβδομάδα με τα εσωτερικά στοιχεία για τα σπίτια που η αντιπροσωπεία πούλησε. Ένα επιχειρηματικό mashup είναι ένας συνδυασμός όλων των ανωτέρω, που εστιάζει και στη συνάθροιση και στην παρουσίαση των στοιχείων, και επιπλέον προσθέτει τη συνεργάσιμη λειτουργία, που καθιστά το τελικό αποτέλεσμα κατάλληλο για χρήση ως επιχειρηματική εφαρμογή.
Μια άλλη κατηγορία mashups είναι τα “mashups μέσα στα mashups” και είναι γνωστά ως 'monster mashups'.

Επιπλέον, τα mashups μπορούν να χωριστούν σε τέσσερεις κύριες κατηγορίες :
Μapping mashups: Πρόκειται για τις πιο γνωστές εφαρμογές, οι οποίες χρησιμοποιούν χάρτες. Στην περίπτωση αυτή οι άνθρωποι συγκεντρώνουν περιεχόμενο για πράγματα ή δραστηριότητες το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με τοποθεσίες πάνω σε ένα χάρτη. Οι εφαρμογές αυτές χρησιμοποιούν μια υπηρεσία παροχής χαρτών (π.χ. Google, Yahoo) συνδυάζοντας δεδομένα με σημεία πάνω στο χάρτη.
Video and photo mashups: Σήμερα στο web υπάρχουν διάφοροι δικτυακοί τόποι που φιλοξενούν video ή φωτογραφίες για κάποιο χρήστη τα οποία μάλιστα περιέχουν και μεταδεδομένα (ποιος πήρε τη φωτογραφία, πότε και που). Αυτό έχει οδηγήσει στη δημιουργία εφαρμογών mashups οι οποίες συγκεντρώνουν τις φωτογραφίες μαζί με άλλες πληροφορίες και τις συνδυάζουν με τα μεταδεδομένα.
Search and shopping mashups: Οι εφαρμογές αυτές αφορούν συγκριτικούς καταλόγους μεταξύ προϊόντων αλλά και αναζήτηση για τους διαθέσιμους προμηθευτές. Οι εφαρμογές αυτές προϋπήρχαν των όρων «mashup» και «Web 2.0» ωστόσο απέκτησαν άλλο νόημα από τότε που το Amazon και το eBay δημιούργησαν τα δικά τους APIs ώστε οποιοσδήποτε χρήστης να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.
News mashups:  Διάφορες πηγές που δημοσιεύουν νέα έχουν χρησιμοποιήσει τεχνολογίες RSS και ATOM (από το 2002) προκειμένου οι επισκέπτες τους να έχουν τα νέα στον υπολογιστή τους ή στον προσωπικό τους δικτυακό τόπο. Οι εφαρμογές αυτού του είδους επιτρέπουν σε ένα χρήστη να συγκεντρώνει νέα από διαφορετικές πηγές προκειμένου να δημιουργήσει την προσωπική του εφημερίδα στο δίκτυο με βάση τα ενδιαφέροντά του.

Τεχνικές προδιαγραφές

I. Επιλογή θέματος: Συνήθως η επιλογή ενός συγκεκριμένου θέματος με απλά markers να είναι η πιο απλή επιλογή για κάποιον αρχάριο χρήστη, όπως για παράδειγμα τα εστιατόρια μιας γειτονιάς. Ενώ θα μπορούσε να γίνει συνδυασμός θεμάτων και αντικειμένων (π.χ. χάρτες φωτογραφίες σελιδοδείκτες και άλλα), καλό είναι στην αρχή τα πράγματα να είναι απλά.

II. Ορισμός πηγής δεδομένων: Ουσιαστικά από την προέλευση των δεδομένων θα οριστεί και το API που θα χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα χαρτογραφικά δεδομένα από το mahoon ή φωτογραφίες από το flickr.

III. Επίπεδο γνώσεων προγραμματισμού: Τα mashups σήμερα αφορούν κυρίως άτομα που γνωρίζουν προγραμματισμό αν και υπάρχουν εργαλεία που βοηθούν στην δημιουργία βασικών χαρτών χωρίς την ανάγκη συγγραφής κώδικα, ενώ σε σχέση με τον διαθέσιμο χρόνο συνήθως η ταχύτητα ανάπτυξης μιας εφαρμογής ή κώδικα είναι αντιστρόφως ανάλογη με την πολυπλοκότητα του θέματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η πρόσβαση σε έναν server για να τρέξει η εφαρμογή καθώς και γνώση γλώσσας προγραμματισμού ίδια με του API που θα χρησιμοποιηθεί.

ΙV. API key: Σε πολλά API είναι απαραίτητη η εγγραφή για την απόκτηση λογαριασμού χρήστη καθώς και καταχώρηση στοιχείων σχετικά με π.χ. τον ιστότοπο που θα φιλοξενήσει την εφαρμογή.

V. Προγραμματισμός: Στο διαδίκτυο υπάρχει μεγάλος αριθμός οδηγών, αναφορών και παρουσιάσεων με περιγραφές και μεθοδολογία καθώς και μεγάλη κοινότητα χρηστών με σκοπό την υποστήριξη και την ανταλλαγή ιδεών και προγραμματιστικών γνώσεων.

Γλώσσες προγραμματισμού και μορφές δεδομένων

Σε αυτή την παράγραφο θα αναφερθούν κάποιες γλώσσες προγραμματισμού και μορφές αρχείων και δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία διαδικτυακών χαρτογραφικών εφαρμογών.

HTML (HyperTeχt Markup Language): Η HTMLδεν θεωρείται γλώσσα προγραμματισμού, όσο μια γλώσσα σήμανσης, δηλαδή ένας ειδικός τρόπος γραφής κειμένου. Αποτελεί υποσύνολο της γλώσσας SGML (Standard Generalized Markup Language) που επινοήθηκε από την IΒΜ προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της μη τυποποιημένης εμφάνισης κειμένων στα διάφορα υπολογιστικά συστήματα. Ο browser αναγνωρίζει αυτόν τον τρόπο γραφής και εκτελεί τις εντολές που περιέχονται σε αυτόν (Wikipedia 2011).

JavaScript: Γλώσσα προγραμματισμού η οποία έχει σαν σκοπό την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου και την εκτέλεση κώδικα στην πλευρά του πελάτη (client-side) σε ιστοσελίδες. Ο κώδικας Javascript μιας σελίδας περικλείεται από τις ετικέτες της HTML <script language="javascript"> και </script>, αποτελεί σημαντικό στοιχείο της τεχνολογίας AJAX20 και βασίζεται στις δυνατότητες του κάθε browser. Είναι case sensitive γλώσσα, δηλαδή η χρήση κεφαλαίων ή μικρών γραμμάτων έχει σημασία. JavaScript χρησιμοποιούν και τα περισσότερα APIs και θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα εργασία.

PHP: Γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται στην δημιουργία ιστοσελίδων με δυναμικό περιεχόμενο. gια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML.

CSS: Η CSS (Cascading Style Sheets) στοιχεία για την παρουσίαση των δεδομένων (μορφοποίηση και εμφάνιση) και χρησιμοποιείται ευρέως σε HTML σελίδες και σε XML αρχεία.

XML: H XML (Extensible Markup Language) είναι μία γλώσσα σήμανσης, που περιέχει ένα σύνολο κανόνων για την ηλεκτρονική κωδικοποίηση κειμένων. Χρησιμοποιείται ευρέως για την αναπαράσταση αυθαίρετων δομών δεδομένων, που προκύπτουν για παράδειγμα στις υπηρεσίες ιστού. Σε ένα αρχείο XML καταχωρούνται τιμές και χαρακτηριστικά που ορίζονται από τις ετικέτες (tags).

RSS και GEORSS: Τα feeds αποτελούν εγγραφές που χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν συχνά ανανεώσιμο ψηφιακού περιεχόμενο στους χρήστες (από ειδήσεις μέχρι οποιαδήποτε ανάρτηση). Τα RSS (Really Simple Syndication) αποτελούν μια τεχνολογία οπού το περιεχόμενο δημιουργείται σε μορφή κειμένου που χρησιμοποιεί συχνά την XML, με την οποία ο χρήστης χρησιμοποιεί για να πάρει και να διαβάσει πληροφορίες που έχουν σταλεί σε αυτόν αντί να επισκεφθεί μόνος τον κατάλληλο ιστότοπο για να την αναζητήσει. Εκτός του βασικού περιεχομένου περιέχει και μεταδεδομένα όπως ημερομηνία, όνομα συγγραφέα κλπ. Τα GeoRSS είναι ένα πρότυπο για RSS feeds στα οποία περιλαμβάνεται η πληροφορία της τοποθεσίας ή είναι geotagged κατά έναν τυποποιημένο τρόπο κωδικοποιώντας την θέση. Τα περισσότερα map API υποστηρίζουν την χρήση GeooSS είτε με δεδομένα συντεταγμένων (γεωγραφικό μήκος πλάτος) είτε πληροφορίες για χρησιμοποιώντας διευθύνσεις σε XML αρχεία. Επί του παρόντος υπάρχουν δυο είδη GeoRSS τα απλά (GeoRSS Simple) και τα GeoRSS GML (Geographic Markup Language), τα οποία υποστηρίζουν περισσότερες λειτουργίες καθώς και περισσότερα προβολικά συστήματα.

KML: Από τα αρχικά του Keyhole Markup Language. Ένα είδος XML αρχείων για την έκφραση και απεικόνιση γεωγραφικών στοιχείων σε πολλά προγράμματα πλοήγησης χαρτών ή στο Google Earth και καθορίζει μια σειρά από χαρακτηριστικά (συντεταγμένες, σημάδια τόπου, εικόνες, πολύγωνα, 3D μοντέλα, περιγραφές, υψόμετρο κλπ).

JSON: JavaScript ObΙect Νotation, μορφή που χρησιμοποιείται για την μεταφορά δομημένων δεδομένων μέσω μιας δικτυακής σύνδεσης, για παράδειγμα μεταξύ ενός server και μιας web εφαρμογής, λειτουργώντας ως μια εναλλακτική της XML

GPX: Πρόκειται για αρχεία XML που περιέχουν κυρίως δεδομένα που αφορούν σημεία και διαδρομές από συσκευές GPS και χρησιμοποιείται σαν κοινό πρωτόκολλο που επιτρέπει στους προγραμματιστές την δημιουργία εργαλείων και μετατροπή μεταξύ των διαφόρων μορφών στις οποίες οι κάθε συσκευή αποθηκεύει τα δεδομένα

API: Τα περισσότερα API χρησιμοποιούν Javascript (που είναι και πιο δημοφιλής) ενώ υπάρχουν και API γραμμένα με πιο πολύπλοκες τεχνολογίες όπως ActiveX, Silverlight και WPΕ ή flash (Gong 200i) έως και API απλών χαρτών (εικόνες). To API της Google, της king, της mahoon, της ESRI ArcGis κ.α μπορούν να αναπτυχθούν και με flash. Αξίζει να αναφερθούν και οι Javascript βιβλιοθήκες όπως το OpenLayers και το Mapstraction που συνθέτουν δυναμικούς χάρτες χρησιμοποιώντας κάποιο ή συνδυασμό από τα API που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Πέραν της Google, υπάρχουν κι άλλες παρόμοιες ιστοσελίδες από τη Yahoo!, τη Microsoft κλπ. όπως παρουσιάζονται στα links που ακολουθούν:
Google Maps: https://maps.google.com
Yahoo Maps: https://maps.yahoo.com
MapQuest: https://www.mapquest.com
MapPoint: https://www.mappoint.com
MS Live Maps: https://maps.live.com  (Οι γνωστοί χάρτες της bing.com με 3d δυνατότητες, αγγλόφωνο)

ViaMichelin: https://www.viamichelin.com (Πληροφορίες αποστάσεων, οδικές, μεταφορών)

Mappy: https://www.mappy.com (Πληροφορίες για Ξενοδοχεία, καιρό, δημιουργία περιοδείας, 7γλωσσο αλλά χωρίς ελληνικά).

TerraServer: https://www.terraserver.com (Δυνατότητα αγοράς διαχρονικών εικόνων με υψηλή ανάλυση, αγγλόφωνο)

Μερικές πολύ ενδιαφέρουσες ελληνικές ιστοσελίδες είναι:

Ploigos: https://www.ploigos.gr
Driveme: https://www.driveme.gr
Χάρτης Πλοίων: https://syros-observer.aegean.gr/ais ή https://www.marinetraffic.com/ais (μία ωραία ιστοσελίδα, όπου βλέπεις τα καράβια ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται, τι ταχύτητα έχουν την στιγμή αυτή, εάν είναι σταματημένα κ.λπ.)
Πτήσεις πολιτικών αεροπλάνων πάνω απ' τον ελληνικό εναέριο χώρο: https://www.rdrinfo.net
Πτήσεις πολιτικών αεροπλάνων ανά τον κόσμο: https://www.flightradar24.com

Εύρεση της πτήσης αεροπλάνων που σας ενδιαφέρει https://skypicker.com/
IRIS Earthquake browser: https://www.iris.washington.edu/servlet/eventserver/map.do (ένα online ΓΣΠ που παρουσιάζει τη σεισμική δραστηριότητα της γης ανά πάσα στιγμή)
Ευρωπαϊκό Σύστημα για την κατάσταση των πυρκαγιών: https://effis.jrc.ec.europa.eu αλλά υπάρχει κι αυτό https://firefly.geog.umd.edu/firms

Real Time Satellite Tracking https://www.n2yo.com/ Παρουσίαση της θέσης των διαφόρων δορυφόρων σε πραγματικό χρόνο

Eyes of Earth 3D: https://climate.nasa.gov/Eyes/index.html (απεικόνισης των δορυφόρων από τη NASA το οποίο απαιτεί όμως κάποιο plugin).
Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα: https://www.biodiversity.gr (όπου μπορείτε να απεικονίσετε τη ΒΔ της βιοποικιλότητας στο online ΓΣΠ του ιστοτόπου).
HydroloGIS: https://www.chi.civil.ntua.gr/site_gis/html/index.htm (από την Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας και το Ε.Μ.Π.)
Κτηματολόγιο: https://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx
OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org (Ο Ελεύθερος Παγκόσμιος Χάρτης Βίκι)
Wikmapia: https://www.wikimapia.org (η γεωγραφική έκδοση της Wikipedia, όπου ο χρήστης μπορεί να προσθέσει σημεία ενδιαφέροντος ή περιοχές).

Ηλεκτρονικοί Άτλαντες

Windows Live Maps (https://maps.live.com ) Η απάντηση της Microsoft στο Google Earth ετέθη σε λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2005. Σήμερα προσφέρει στους χρήστες της τη δυνατότητα πρόσβασης σε δισδιάστατους, συμβατικούς οδικούς χάρτες, αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες, εποπτεύει την κυκλοφορία σε πολλά μεγάλα αστικά κέντρα του κόσμου και αναπαριστά στην οθόνη τρισδιάστατα το περιβάλλον 21 διαφορετικών πόλεων των ΗΠΑ.

Geoportail (https://www.geoportail.fr) Η επίσημη «γεωπύλη» της Γαλλίας «ανέβηκε» τον Ιούλιο του 2006 για να απεικονίσει ψηφιακά ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια με αεροφωτογραφίες υψηλής ανάλυσης. 400.000 φωτογραφίες και 3.700 χάρτες θέτει η εν λόγω ιστοσελίδα στη διάθεση των χρηστών της με το ισχυρότερο «χαρτί» της να είναι η δυνατότητα που προσφέρει για ζουμ σε απόσταση μόλις 50 εκατοστών από το έδαφος όχι μόνο των μεγάλων αστικών κέντρων μα κάθε περιοχής της Γαλλίας.

Μeteoalarm (http://www.meteoalarm.eu) Πρόκειται για μια νέα μετεωρολογική υπηρεσία η οποία προειδοποιεί για ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη. Εγκαινιάστηκε πρόσφατα στη Μαδρίτη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας. Τα διάφορα τερτίπια του καιρού απεικονίζονται με χρώματα και σύμβολα πάνω σε έναν ψηφιακό χάρτη της Ευρώπης. Ανάλογη υπηρεσία παρέχει και η Εθνική Υπηρεσία Καιρού των ΗΠΑ.

Η χαρτογράφηση του πλούτου και η συμμετοχή των επισκεπτών Worldmapper (https://www.worldmapper.org)
Πρόκειται για υπηρεσία που αναδιαμορφώνει ψηφιακά την εικόνα του κόσμου με βάση συγκεκριμένα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Το μέγεθος κάθε χώρας μεταβάλλεται ανάλογα με τον πληθυσμό της, τον πλούτο της ή τα προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει. Αυτό που κάνει ο εν λόγω ιστότοπος είναι να οπτικοποιεί στο περιβάλλον ενός άτλαντα τα στατιστικά στοιχεία που λαμβάνει από τον ΟΗΕ και να παρουσιάζει κατά αυτόν τον τρόπο ποικίλες, εναλλακτικές αλλά συνάμα πραγματικές όψεις της γης.

Wikimapia (https://www.wikimapia.org) Ο απόλυτος συνδυασμός ανάμεσα σε ψηφιακό χάρτη και wiki (ιστότοπος που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του). Λειτουργώντας στα πρότυπα του wikipedia, προσκαλεί τους επισκέπτες του να προσθέσουν στο περιβάλλον ενός παγκόσμιου χάρτη πληροφορίες για κάθε τοποθεσία. Μπήκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2006.Μέσα σε τρεις μόλις μήνες ένα εκατ. μέρη είχαν εντοπιστεί και αναγνωριστεί ενώ σήμερα ο αριθμός έχει ξεπεράσει τα τρία εκατομμύρια.

Worldwide map search, route finder and travel directions( powered by Multimap)

( https://www.bing.com/maps/?FORM=MMREDR )

Περιοδικό National Geographic Magazine - NGM.com

https://education.nationalgeographic.com/education/mapping/interactive-map/?ar_a=1

3planeta.com. Η πρόσθεση ενός live χάρτη με ένα μεγεθυντικό φακό σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε μία περιοχή με μεγέθυνση. (https://3planeta.com/googlemaps/google-maps-magnifying-glass.html)

 

Βιβλιογραφία

Directorate for Science, Technology and Industry Committee for Information, Computer and Communications Policy, Participative Web: User-Created Content, OECD/OCDE 2007

Freedman C., Yahoo! Map Mashups, Wiley Publishing Inc 2007

Hazzard E., OpenLayers 2.10 Beginner's Guide, Packt Publishing 2011

Mitchell T., Web Mapping Illustrated, O'Reilly 2005

Purvis M., Sambells J., Turner C., Beginning Google Maps Applications with PHP and Ajax – From Novice to Professional, Apress 2006

Scharl A., Tochtermann K., The Geospatial Web - How Geo-Browsers, Social Software and the Web 2.0 are Shaping the Network Society, London: Springer 2007

Svennerberg G., Beginning Google Maps API 3, Apress 2010

Turner A., Introduction to Neogeography, O'Reilly Short Cuts 2006

Valade J., PHP & MySQL for Dummies, 4th Edition, Wiley Publishing Inc 2010

Yee R., Pro Web 2.0 Mashups - Remixing Data and Web Services, Apress 2008

Williams H., Lane D., Web Database Applications with PHP & MySQL, USA, O'Reilly 2002

https://academic.emporia.edu/aberjame/map/h_map/h_map.htm

https://askbobrankin.com/what_is_a_mashup.html

https://code.google.com/apis/maps

https://creativecommons.org

https://developer.yahoo.com/maps

https://feed43.com

https://georss.org

https://getahome.gr

https://google-latlong.blogspot.com

https://googlemapsmania.blogspot.com

https://groups.google.com/group/google-maps-js-api-v3

https://homepage.ntlworld.com/keir.clarke/web/birdseyeview.htm

https://mapcomparator.gmapify.fr

https://mapki.com/wiki

https://mappingmashups.net

https://maps.nokia.com

https://onsoftware.en.softonic.com/head-to-head-google-maps-vs-bing-maps

https://osgeo.org

https://toolserver.org

https://wikipedia.org

https://www.alistapart.com/articles/takecontrolofyourmaps

https://www.businessweek.com/magazine/content/05_30/b3944108_mz063.htm

https://www.cloudmade.com

https://www.e-database.gr

https://www.economist.com/node/17388356

https://www.geo.aegean.gr/greek/geography.htm

https://www.guardian.co.uk/technology/2010/feb/04/mapping-open-source-victor-keegan

https://www.housingmaps.com

https://www.ibm.com/developerworks/library/x-mashups.html

https://www.illegalsigns.gov.gr

https://www.imapbuilder.com

https://www.json.org

https://www.mapbuilder.net

https://www.microsoft.com/maps/developers

https://www.movements.org

https://www.msfree.gr/pin/index.htm

https://www.niallkennedy.com/blog/2007/08/map-api-comparison.html

https://www.opengeospatial.org

https://www.openlayers.org

https://www.openstreetmap.org

https://www.umapper.com

https://www.w3schools.org

https://www.wired.com/techbiz/it/magazine/15-07/ff_maps?currentPage=all

https://www.zdnet.com/news/mashups-changing-the-face-of-copyright-laws/261955

https://www.geonames.org

 

 

 Πηγές:

-Καλού Κατερίνα. 2012. Ανάπτυξη και υλοποίηση δικτυακής πύλης αναζήτησης και εύρεσης βιβλίων βασισμένη σε τεχνολογίες Web 2.0 και σε Οντολογίες με χαρακτήρα εξατομίκευσης. Διπλωματική εργασία Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΕΤΥ. 144 σελ.
-Κούτρα Ελισσάβετ 2012. Χαρτογραφικά Mashups στον Παγκόσμιο Ιστό: Τεχνολογίες και Εφαρμογή Οπτικοποίησης Κέντρων Υγείας της Περιοχής Αμπελοκήπων Αθηνών. Πτυχιακή Εργασία. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Γεωγραφίας. 100 σελ.
-https://www.pc-news.gr/home/25/585----gis.html

 

 


Εκτύπωση   Email