logo TOYMPA frutis1 UESS Untitled earth gis-drama gis-ellas malia old radar spot kriti limnes tajiarxis spot Earth Map- 2283x1088 MAPWEBGIS combination meteora2 naos viewer1 meteora Pine-reser Untitled-22 Earth-Map3 Earth-Map4 srtm_ne_250m_greece2 3d1 aristotelous Earth-night thess kipoupoli kouri risio night GAIES

Τι είναι Cloud computing

Cloud computing σημαίνει μεγάλα κέντρα δεδομένων, τα οποία προσφέρουν οικονομίες κλίμακας, φθηνότερη υπολογιστική ισχύ και κυρίως, την ευελιξία να πληρώνει ο χρήστης μόνο για ό,τι χρησιμοποιεί. Όπως για το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν χρειάζεται να σου ανήκει η γεννήτρια – ο χρήστης χρησιμοποιεί την πρίζα και πληρώνει μόνο όσο χρειάζεσαι.

Η πρώτη ερώτηση που μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούει τον όρο “cloud computing“ είναι η παράξενη ονομασία. Βέβαια, στον προγραμματισμό συνηθίζεται να δίνονται περίεργα ονόματα σε διάφορες πτυχές του. Για παράδειγμα η γλώσσα “JAVA” ονομάστηκε έτσι από την τον καφέ Java. Στην περίπτωση του “cloud computing” η εξήγηση είναι πιο προφανής. Σε πολλά βιβλία τα οποία περιέχουν διαγράμματα και εξηγήσεις για το πώς λειτουργεί το διαδίκτυο, το απεικονίζουν σαν ένα σύννεφο στο οποίο συνδέονται τα router, οι διαδικτυακοί διακομιστές (webservers) στους οποίους υπάρχουν οι διαδικτυακές εφαρμογές κτλ και εν συνεχεία οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν αυτές τις εφαρμογές. Με μια πρώτη ματιά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό το σύννεφο είναι το λεγόμενο “cloud”.

Οι Υπηρεσίες πληροφορικής για ιδιώτες και οργανισμούς φιλοξενούνται στο Διαδίκτυο και έτσι δεν υπάρχει ανάγκη για τοπικούς server στο χώρο τους. Οι υπολογιστές βρίσκονται σε κέντρα δεδομένων σχεδιασμένα για βέλτιστη ενεργειακή αποδοτικότητα (για παράδειγμα, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας). Επιπλέον, επιχειρήσεις και οργανισμοί αποφεύγουν την επένδυση και τη χρήση επιπλέον εξοπλισμού για να καλύψουν εποχιακές ανάγκες. Εντούτοις, η μεταφορά εφαρμογών και δεδομένων στο cloud και ιδιαίτερα αυτών για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, όπως το TAXISnet με τα απόρρητα φορολογικά στοιχεία όλων των πολιτών είναι αμφιλεγόμενη καθώς οι μεν υποστηρίζουν ότι το περιβάλλον είναι επισφαλές, οι δε αντίθετα ότι συμβαίνει το αντίθετο, καθώς τα εμπιστευόμαστε σε επαγγελματίες. Σίγουρα, έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε για το cloud computing, αρκεί να αρχίσουμε να κατανοούμε την έννοια.

Ένα πολύ απλό παράδειγμα για να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας του Cloud computing είναι το ακόλουθο. Η Adobe, η γνωστή εταιρία, έχει δημιουργήσει μία online πλατφόρμα, την Adobe Creative Cloud. Αυτή η πλατφόρμα λειτουργεί ως εξής. Ένας χρήστης μπορεί με ένα αρκετά μικρό ποσό μηνιαίως να γίνει μέλος και να χρησιμοποιεί online εργαλεία όπως το Photoshop, Dreamweaver. Αυτό γίνεται χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να έχει κάποιο από αυτά τα προγράμματα στον υπολογιστή του. Όλες οι ενημερώσεις κλπ γίνονται από την ίδια την εταιρία και ο χρήστης πληρώνει ποσό ανάλογα με την “πακέτο” που έχει επιλέξει. Γίνεται κατανοητό πόσο καλό είναι αυτό. Για παράδειγμα, το Photoshop κοστίζει πάνω από 1000 Ευρώ. Με αυτήν την cloud εφαρμογή ο χρήστης ενώ χρησιμοποιεί το πλήρες λογισμικό πληρώνει μόνο λίγα ευρώ το μήνα για τη χρήση αυτή και το βασικότερο είναι ότι έχει πρόσβαση σε αυτό και στα αρχεία του από οποιονδήποτε υπολογιστή.

Όταν αναφερόμαστε στο cloud εννοούμε την τεχνολογία εκείνη που επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί λογισμικό, υπηρεσίες και δεδομένα τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα σε δικό του υπολογιστή, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στο σπίτι ή στο γραφείο του για παράδειγμα. Απαραίτητο συστατικό του cloud computing είναι η ύπαρξη του internet, μέσω του οποίου απολαμβάνει κανείς τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Η τεχνολογία αυτή καθιστά δυνατή τη διάθεση προϊόντων λογισμικού με τη μορφή Software as a Service, δηλαδή λογισμικού το οποίο χρησιμοποιούμε χωρίς να έχουμε αγοράσει, αλλά πληρώνοντας ένα μίσθωμα, ή χρησιμοποιώντας τον δωρεάν παρεχόμενο χώρο που συνήθως προσφέρουν αυτές οι υπηρεσίες.

Αυτό που σήμερα ονομάζουμε Cloud Computing, είναι η συνέχεια του αρκετά παλαιότερου Application Service Provisioning (ASP), τ' οποίο ομολογουμένως, δεν είχε και καλή τύχη. Όμως, πλέον το σύγχρονο cloud είναι διαφορετικό, καθώς ενσωματώνει κάποιες τεχνολογίες τις οποίες το ASP, δεν είχε. Μια θεμελιώδης διαφορά, είναι πως το cloud δεν ανήκει σε κάποιον, εν' αντιθέσει με παλιές εφαρμογές ASP. Στην προκειμένη νοικιάζεις την χρήση του χώρου που αποκτάς και είσαι ιδιοκτήτης των δεδομένων σου και μόνο αυτών.

Οι υπολογιστικοί πόροι του παρόχου χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετήσουν πολλαπλούς καταναλωτές με τη χρήση του μοντέλου πολλαπλών μισθώσεων (multi-tenancy), με τους διάφορους φυσικούς και εικονικούς πόρους να ανατίθενται δυναμικά και εκ νέου ανάλογα με τη ζήτηση των καταναλωτών. Υπάρχει μια αίσθηση ανεξαρτησίας από τον τόπο στο γεγονός ότι ο πελάτης δεν έχει γενικά κανέναν έλεγχο ή γνώση σχετικά με την ακριβή τοποθεσία των παρεχόμενων πόρων, αλλά μπορεί να είναι σε θέση να προσδιορίζει την τοποθεσία σε ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης (πχ. χώρα, κράτος, ή κέντρο δεδομένων).

Παραδείγματα πόρων αποτελούν οι αποθηκευτικοί χώροι, η επεξεργασία, η μνήμη, το εύρος της ζώνης του δικτύου, καθώς και οι εικονικές μηχανές. Ένας καταναλωτής μπορεί να δεσμεύσει από μόνος του τους υπολογιστικούς πόρους που χρειάζεται, όπως τον χρόνο στον διακομιστή (server) και αποθηκευτικό χώρο στο δίκτυο, ανάλογα με τις ανάγκες του αυτόματα, χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη αλληλεπίδραση με το φορέα παροχής κάθε υπηρεσίας. Οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες μέσω του δικτύου και προσβάσιμες μέσω τυποποιημένων μηχανισμών που προωθούν την χρήση από ετερογενείς thin ή thick client πλατφόρμες (π.χ. κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές και PDAs).

Το άλλο και σημαντικό που κάνει την τεράστια διαφορά, είναι πως το cloud διαθέτει virtualization, τ' οποίο τα τελευταία χρόνια κάλπασε σε εξέλιξη. Με την χρήση επιτυγχάνεται μια ισότητα και εξοικονόμηση πόρων, καθώς ο καθένας χρησιμοποιεί μόνο αυτό που θέλει (και όποτε το θέλει). ενώ το υπόλοιπο, κάποιοι άλλοι και αντίστοιχα.

Οι πόροι μπορούν να δεσμευτούν προς χρήση γρήγορα και ελαστικά, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτόματα, έτσι ώστε να εμφανιστούν άμεσα ως μη διαθέσιμοι (scale out) και επίσης να αποδεσμευτούν γρήγορα για να εμφανιστούν ξανά ως διαθέσιμοι (scale in). Για τον καταναλωτή, οι διαθέσιμες δυνατότητες για δέσμευση και χρήση συχνά φαίνεται να είναι απεριόριστες και μπορούν να αγοραστούν ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε ποσότητα.

Και τέλος, μια καλύτερη εξισορρόπηση στα παραπάνω έρχεται με το πολύ-μίσθωση (multi-tenancy) που διαθέτει το cloud, με το οποίο χρήστες διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων, διαφορετικών χωρών, κλπ, χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα και σε πολλές περιπτώσεις και την ίδια βάση δεδομένων. Τα συστήματα cloud ελέγχουν και βελτιστοποιούν αυτόματα τη χρήση των πόρων, αξιοποιώντας μια δυνατότητα μέτρησης σε κάποιο επίπεδο αφαίρεσης που είναι κατάλληλο για το είδος της υπηρεσίας (πχ. αποθήκευση, επεξεργασία, εύρος της ζώνης του δικτύου, ενεργοί λογαριασμοί χρηστών).

Η χρήση των πόρων μπορεί να παρακολουθείται, να ελέγχεται, και να παρουσιάζεται με τη μορφή αναφορών , παρέχοντας διαφάνεια τόσο για τον πάροχο όσο και για τον καταναλωτή της χρησιμοποιούμενης υπηρεσίας.

Αν πρέπει να οριστεί το τι είναι cloud, θα πρέπει να ανατρέξουμε στο National Institute of Standards and Technology

Το cloud computing είναι ένα μοντέλο που επιτρέπει ευέλικτη, κατά παραγγελία (on-demand) δικτυακή πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο σύνολο παραμετροποιήσιμων υπολογιστικών πόρων (όπως δίκτυα, servers, αποθηκευτικοί χώροι, εφαρμογές και υπηρεσίες), το οποίο μπορεί να τροφοδοτηθεί γρήγορα και να διατεθεί με ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης ή αλληλεπίδρασης με τον πάροχο της υπηρεσίας. Αυτό το cloud μοντέλο προωθεί την διαθεσιμότητα και αποτελείται από πέντε βασικά χαρακτηριστικά, τρία μοντέλα παροχής υπηρεσιών, και τέσσερα μοντέλα ανάπτυξης.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί κάτι αρκετά σημαντικό. Από τη στιγμή που ο χρήστης εκτελεί κάποιες εργασίες που απαιτούν CPU, μνήμη κλπ αυτά συντελούν στο να σκεφτούμε ότι στο cloud υπάρχει ένα λειτουργικό σύστημα όπως ακριβώς σε ένα τοπικό υπολογιστή. Αυτό θα μπορούσε να ονομαστεί cloud operating system. Μία cloud application λοιπόν είναι μία εφαρμογή που χρησιμοποιεί τους πόρους του cloud Os με σκοπό την ανάπτυξη και τη λειτουργία της.

Ένας βασικότατος όρος που χρησιμοποιείται είναι η “υπηρεσία” ή στα αγγλικά “service”. “Υπηρεσία”, είναι η δυνατότητα που μας παρέχει το cloud σύστημα να χρησιμοποιούμε κάποιο λογισμικό (software) μέσα σε αυτό το δίκτυο. Αυτή η δυνατότητα ονομάζεται “υπηρεσία”.

Πλεονεκτήματα cloud computing.

 • Οικονομία. Αυτό είναι ένα από τα πιο βασικά πλεονεκτήματα του cloud computing. Το κόστος που μπορεί να έχει ένα λογισμικό ίσως να είναι απαγορευτικό για μία μικρή εταιρία. Με το “cloud” τα δεδομένα αυτά αλλάζουν καθώς η εταιρία δεν πληρώνει την εφαρμογή αλλά πληρώνει την χρήση της. Συνήθως σε cloud δίκτυα υπάρχουν πολλές δυνατότητες και “πακέτα” για την πληρωμή της χρήσης κάποιας εφαρμογής.
 • Μεγάλος Αποθηκευτικός Χώρος. Η αποθήκευση των διαφόρων πληροφοριών είναι θέμα υψίστης σημασίας. Με το cloud computing έχουμε συνήθως όσο αποθηκευτικό χώρο θα χρειαστούμε.
 • Πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο.
 • Πολύ μεγάλη ευελιξία.

Μειονεκτήματα του cloud computing.

 • Ασφάλεια δεδομένων. Είναι λογικό κάποιες φορές να έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα σε δικό μας τοπικό server και όχι στο cloud.
 • Αυξημένη πολυπλοκότητα. Αυτό συμβαίνει όταν ο χρήστης έχει μία εφαρμογή αποθηκευμένη κάπου τοπικά, σε ένα δικό του webserver και προσπαθεί να την κάνει να επικοινωνήσει με μία άλλη στο cloud. Τα πράγματα εκεί γίνονται αρκετά περίπλοκα και πολλές φορές η λύση εκτός ότι δεν είναι προφανής , αποτυγχάνει.

Η τεχνολογία virtualization είναι η κινητήριος δύναμη του cloud computing. Στην τεχνολογία αυτή μπορεί να χωριστεί ένα φυσικό hardware, ένας webserver, σε πολλά κομμάτια που το κάθε ένα τρέχει το δικό του λειτουργικό. Έτσι επιτυγχάνεται άριστη λειτουργικότητα , ταχύτητα και απόλυτη αξιοποίηση των πόρων του συστήματος. Αυτά τα κομμάτια είναι σαν εικονικοί servers και ονομάζονται “virtual machines” ή VMs. To cloud συνδέεται με την έννοια virtualization γιατί ουσιαστικά είναι ένα σύνολο συνδεδεμένων virtual machines. Αυτός είναι ο λόγος που τα cloud δίκτυα έχουν τόσες πολλές δυνατότητες και επεκτασιμότητα διότι μοιράζονται του πόρους διάφορων συνδεδεμένων virtual machines. Δείτε δύο βίντεο που επεξηγούν την τεχνολογία:

(https://www.youtube.com/watch?v=OC0FSYFicpA

https://www.youtube.com/watch?v=V9AiN7oJaIM )

Όλο αυτό έχει και κάποιες διαφορετικές κατηγορίες, η καλύτερα μοντέλα πρακτικής εφαρμογής:

 • Ιδιωτικό cloud (Private cloud): Η cloud υποδομή λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για έναν. Η διαχείρισή της μπορεί να γίνεται από τον ίδιο τον οργανισμό ή από τρίτους και μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του οργανισμού. Αυτό το είδος της cloud τεχνολογίας εφαρμόζεται μέσα σε οργανισμούς-εταιρίες όπου δημιουργείται ένα cloud δίκτυο το οποίο όμως βρίσκεται στα όρια του οργανισμού αυτού. Το δίκτυο αυτό δημιουργείται κατά παραγγελία με βάση τις ανάγκες του οργανισμού
 • Κοινότητας cloud (Community cloud): Η cloud υποδομή μοιράζεται μεταξύ πολλών οργανισμών και υποστηρίζει μια συγκεκριμένη κοινότητα που έχει κοινές ανησυχίες (πχ. αποστολή, απαιτήσεις ασφαλείας, πολιτική και θέματα συμμόρφωσης). Η διαχείρισή της μπορεί να γίνεται από τον ίδιο τον οργανισμό ή από τρίτους και μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του οργανισμού.
 • Δημόσιο cloud (Public cloud): Η cloud υποδομή διατίθεται στο ευρύ κοινό ή σε μια μεγάλη ομάδα εταιρειών και ανήκει σε έναν οργανισμό που πουλά υπηρεσίες cloud. Αυτό το μοντέλο δημιουργείται από εκατοντάδες web servers που τρέχουν και πάρα πολλά datacenters (κέντρα δεδομένων) σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει μία υπηρεσία διαλέγοντας την τοποθεσία που θα βρίσκεται η εφαρμογή. Κοινώς διαλέγει το datacenter που είναι πιο κοντά του. Για παράδειγμα μία εταιρία στην Αμερική θα διαλέξει ένα cloud server που βρίσκεται στην Ν. Αμερική. Εταιρίες που προσφέρουν το public cloud είναι οι: Google, Amazon, Rackspace κλπ. Αυτή η public εφαρμογή του cloud υποστηρίζεται από εταιρίες πολύ εύρωστες οικονομικά διότι η ανάπτυξη και συντήρηση των webserver και datacenter παγκοσμίως κοστίζει πολλά χρήματα. Μία εφαρμογή που χρησιμοποιεί το “public cloud” είναι τα CDN (content delivery networks) μέσα από τα οποία το περιεχόμενα ενός site αποθηκεύεται σε κάποια datacenters παγκοσμίως και τα προσφέρει στους χρήστες της ιστοσελίδας όταν τα ζητάνε με πολύ μεγάλες ταχύτητες.
 • Υβριδική cloud (Hybrid cloud): Η cloud υποδομή είναι μια σύνθεση από δύο ή περισσότερα clouds (ιδιωτικό, κοινότητας, δημόσιο) τα οποία παραμένουν μοναδικές οντότητες, αλλά συνδέονται μεταξύ τους με τυποποιημένη ή αποκλειστική τεχνολογία που επιτρέπει τη φορητότητα δεδομένων και εφαρμογών (π.χ. εξισορρόπηση φόρτου εργασίας μεταξύ των clouds).

Αντίστοιχα και τα μοντέλα παροχής υπηρεσιών ποικίλουν, προσφέροντας διαφορετικές δυνατότητες. Συνοπτικά, αυτά που ισχύουν την δεδομένη στιγμή, είναι τα ακόλουθα:

Λογισμικό Cloud σαν ένας διακομιστής (Cloud Software as a Service, SaaS): Η δυνατότητα που παρέχεται στον καταναλωτή είναι να χρησιμοποιεί τις εφαρμογές του διακομιστή που τρέχουν σε μια cloud υποδομή. Οι εφαρμογές είναι προσβάσιμες από διάφορες client συσκευές μέσω ενός λεπτού πελάτη διεπαφή (thin client interface), όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web (π.χ. web-based email). Ένα καλό παράδειγμα, ώστε να γίνει αντιληπτό αυτό είναι το GoogleDrive και οι εφαρμογές που μπορούν να τρέξουν απ' ευθείας σε αυτό. Ο καταναλωτής δεν έχει τη διαχείριση ή τον έλεγχο της χρησιμοποιούμενης cloud υποδομής συμπεριλαμβανομένων των δικτύων, των διακομιστών, των λειτουργικών συστημάτων, των αποθηκευτικών μονάδων, ή ακόμα και μεμονωμένων δυνατοτήτων της εφαρμογής, με την πιθανή εξαίρεση κάποιων περιορισμένων χρήστη - καθορισμένων ρυθμίσεων παραμετροποίησης των εφαρμογών.

Το βασικό πλεονέκτημα του μοντέλου “software as service” είναι ότι ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης του software καθώς και τη φιλοξενία του σε κάποιον cloud server. Ο χρήστης πληρώνει μόνο την χρήση που κάνει (αν και υπάρχουν και cloud applications που είναι δωρεάν). Επίσης το μοντέλο SasS είναι δημιουργημένο με βασικό γνώμονα τη σωστή λειτουργία του software με χρήση browser. Όσον αφορά την ασφάλεια των διαφόρων εφαρμογών, συνήθως χρησιμοποιείται SSL (Secure Sockets Layer) το οποίο είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο. Έτσι, οι χρήστες μπορούν με ασφάλεια να χρησιμοποιήσουν το cloud application.

Πλατφόρμα Cloud σαν ένας Διακομιστής (Cloud Platform as a ServicePaaS): Αυτό το μοντέλο μοιάζει πολύ με το προηγούμενο. Η δυνατότητα που παρέχεται στον καταναλωτή είναι να αναπτύσσει πάνω στην cloud υποδομή εφαρμογές που έχει δημιουργήσει ή εφαρμογές που έχει αποκτήσει, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με χρήση γλωσσών προγραμματισμού και εργαλείων που υποστηρίζονται από τον διακομιστή. Ο καταναλωτής δεν διαχειρίζεται ούτε ελέγχει τη σχετική cloud υποδομή που συμπεριλαμβάνει τα δίκτυα, τους servers, τα λειτουργικά συστήματα ή τα αποθηκευτικά μέσα, αλλά έχει τον έλεγχο των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί, και ενδεχομένως, των παραμετροποιήσεων του περιβάλλοντος φιλοξενίας των εφαρμογών.

Δείτε την γραφική αναπαράσταση http://www.zoho.com/creator/images/subpages/paas.gif

Υποδομή Cloud σαν ένας διακομιστής (Cloud Infrastructure as a Service IAAS): Η δυνατότητα που παρέχεται στον καταναλωτή είναι να μπορεί να δεσμεύσει προς χρήση επεξεργαστική ισχύ, αποθηκευτικά μέσα, δίκτυα, και άλλους θεμελιώδεις υπολογιστικούς πόρους, όπου ο καταναλωτής είναι σε θέση να αναπτύξει και να εκτελέσει αυθαίρετο λογισμικό, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές. Ο καταναλωτής δεν έχει τη διαχείριση ή τον έλεγχο της χρησιμοποιούμενης cloud υποδομής, αλλά έχει τον έλεγχο των λειτουργικών συστημάτων, των αποθηκευτικών μέσων, των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί και πιθανόν κάποιον περιορισμένο έλεγχο επιλεγμένου εξοπλισμού δικτύωσης (π.χ. firewalls).

Yποδομή Cloud του hardware σαν διακομιστή (Hardware as Service, HaaS)Εδώ τα πράγματα έχουν ως εξής: Ο προμηθευτής αυτής της cloud υπηρεσίας παρέχει στον χρήστη έναντι “ενοικίου”-αμοιβής το hardware που χρειάζεται όπως web servers, μνήμη CPU ,αποθηκευτικό χώρο και ότι άλλο χρειάζεται ο χρήστης σε επίπεδο hardware. Τα χρήματα που πληρώνει κάποιος στο HaaS είναι αντίστοιχα της χρήσεως των πόρων του συστήματος που κάνει.

 Υποδομή Cloud με Βάση δεδομένων σας διακομιστή (Database as Service DaaS) Σε αυτό το μοντέλο υπάρχει μία υπηρεσία σε απευθείας σύνδεση (online) που παρέχει την βάση δεδομένων η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποια διαδικτυακή εφαρμογή (web application). Σε αυτό το μοντέλο το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι ο χρήστης πληρώνει ανάλογα με την χρήση που κάνει. Ουσιαστικά όσο πιο πολύ κόσμος χρησιμοποιεί την εφαρμογή μας τόσο περισσότερα χρήματα πληρώνουμε. Μία τέτοια υπηρεσία είναι η mongoDB.

Φυσικά, είναι εντελώς λανθασμένη η αντίληψη πως ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το cloud, μόνο για αποθήκευση, διαμοιρασμό και εφεδρική αποθήκευση (backup). Ένα συχνό παράδειγμα, καθημερινής χρήσης cloud, είναι οι διάφορες υπηρεσιες mail (gmail, yahoomail, hotmail, κλπ). Άλλο παράδειγμα είναι οι διάφορες δικτυακές σουίτες γραφείου (πχ το Zoho, το GoogleDocks, το Live Documents, το Office-365 το OX Documents Suite ) και πλήθος ακόμα δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Άλλο παράδειγμα είναι η μουσική μας.  Μια χαρακτηριστική τέτοια υπηρεσία είναι και το SoundCloud ή ακόμα και το GrooveShark, το iTunes, μα και άλλα αντίστοιχα. Το desktop μετακινείται στο δικτυακό σύννεφο και ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτού, αποτελούν τα παιχνίδια. Εδώ και πολύ καιρό υπάρχουν πλατφόρμες, οι οποίες προσφέρουν την δυνατότητα απόκτησης και το παίξιμο παιχνιδιών δικτυακά, χωρίς να χρειάζεται να αποθηκεύσει ο χρήστης κάτι στο pc, καθώς όλα βρίσκονται αποθηκευμένα στον δικτυακό μας λογαριασμό στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Κάποια παραδείγματα αυτού, αποτελούν το Steam και το Desura και αισίως και η Mozilla του Firefox, ενώ σαφώς δεν εξαντλούνται εκεί και σίγουρα το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρχει άνθιση σε όλες αυτές τις υπηρεσίες. Πλέον είναι δεδομένο και καθημερινό ότι οι εφαρμογές και τα παιχνίδια αναπτύσσονται με την λογική του cloud.

Αυτό βέβαια, οφείλεται στην ραγδαία εξάπλωση των φορητών συσκευών (smartphones) που έχουν εξαπλωθεί παντού και λειτουργούν ως ένας μικρού μεγέθους (μα αυξημένων δυνατοτήτων) υπολογιστής. Υπολογίζεται πως εντός του 2015 η ανάπτυξη των εφαρμογών για μικρές συσκευές σε σχέση με αυτές που αναπτύσσονται για συμβατικούς υπολογιστές θα είναι 4 προς 1 (υπέρ των εφαρμογών κινητών συσκευών

Οι υπηρεσίες cloud βρίσκονται παντού. Ήδη τέτοιες υπηρεσίες έχουν κατασκευάσει όλοι οι μεγάλοι του διαδικτύου μα και άλλοι, οργανισμοί η εταιρείες. Σε πολλά λειτουργικά συστήματα, όπως για παράδειγμα στα Windows η στο Ubuntu, δίνεται ένας ορισμένος δικτυακός χώρος αποθήκευσης από "default" στο λειτουργικό τους σύστημα, με το SkyDrive και UbuntuOne, αντίστοιχα. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία προσφέρουν όλες κάποιον δωρεάν χώρο στους χρήστες που κυμαίνεται σε διάφορα επίπεδα, τα οποία μπορεί να αρχίζουν από το 1Giga και να φτάνουν ως και τα 50 Giga.

Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει όσες τέτοιες cloud υπηρεσίες επιθυμεί, επωφελούμενος του δωρεάν χώρου που προσφέρει η κάθε από αυτές τις υπηρεσίες, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Συνήθως είναι διαθέσιμες για οπουδήποτε λειτουργικό σύστημα, από τα τρία δημοφιλή (Linux, OSX, Windows) και ως desktop client. Μια εφαρμογή δηλαδή, για τα desktop η οποία, αυτό που κάνει είναι να δημιουργεί έναν φάκελο στο σύστημα μας, όπου μέσα εκεί, μπορούμε να έχουμε όλα όσα αρχεία επιθυμούμε να είναι προσβάσιμα από οπουδήποτε αλλού η να τα διαμοιραστούμε με άλλους ανθρώπους. Εκτός όμως, από τα οικιακά και επαγγελματικά desktop μας, είναι διαθέσιμες επίσης ως εφαρμογές για όλα τα διαδεχόμενα λειτουργικά συστήματα για φορητές συσκευές, όπως Android, iOS, Blackberry, WindowsPhone.
Άλλες πάλι, cloud υπηρεσίες, δεν διαθέτουν κάποια desktop εφαρμογή, όμως έχουν κάποια πρόσθετα (addons) για προγράμματα περιήγησης (κυρίως Firefox, Chrome), μα είναι και προσβάσιμες μόνο μέσω της διεπαφής του web τους. Αυτό όμως είναι ένα κοινό σημείο που έχουν όλες ανεξαιρέτως αυτές οι υπηρεσίες. Πως είναι δηλαδή, προσβάσιμες μέσω ενός browser, απλά επισκεπτόμενοι την σχετική τους ιστοσελίδα και κάνοντας login με τον λογαριασμό μας. Μπορεί ο χρήστης να έχει πλήρη πρόσβαση και διαχείριση των αρχείων του, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.

Φυσικά, όλες οι υπηρεσίες αυτές, απαιτούν την δημιουργία κάποιου προσωπικού λογαριασμού. Συνεπώς, ο χρήστης πρέπει να δώσει κάποιο έγκυρο mail και συγχρόνως έναν ΙΣΧΥΡΟ κωδικό αποτελούμενο από γράμματα (πεζά & κεφαλαία), αριθμούς & σύμβολα. Και επειδή αυτό το σημείο, του κωδικού πρόσβασης είναι ΠΟΛΥ σημαντικό και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, όπου τα δεδομένα είναι πιο ευαίσθητα, θα χρειαστεί ακόμα και να κρυπτογραφήσετε φακέλους.

Σήμερα υπάρχει πλέον και η δυνατότητα δημιουργίας ενός προσωπικού (private) cloud, για τον χρήστη, όπου αναλόγως αποφασίζει την χρήση του. Το πως θα έχει έναν δικό του server cloud, δεν αποκλείει τον διαμοιρασμό αρχείων με όσους επιθυμεί (η ακόμα και δημόσια, π.χ. σε socials, κλπ) και συγχρόνως, να έχει τον έλεγχο στα χέρια του (μπορώντας ωστόσο να ορίσει συνδιαχειριστές, με ανάλογα δικαιώματα που επιθυμεί). Υπάρχουν κάποιες (ανοιχτού κώδικα), οι οποίες όμως δίνουν το δικαίωμα, να στήσει μια έτοιμη υπηρεσία, σε κάποιον δικό του server. Σχεδόν όλες, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, δίνουν την επιλογή για εγκατάσταση κάποιας desktop εφαρμογής (desktop client), τόσο στους υπολογιστές του (σταθερούς και φορητούς), όσο και στις μικρές συσκευές (smart-phones/tablets). Στην περίπτωση αυτή, σημαίνει πως ο δικτυακός χώρος τον οποίο έχει και αποθέτει τα δεδομένα του, τρέχει σε τρίτο server, κάποιας εταιρείας, στον οποίο φυσικά δεν έχει τον έλεγχο. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι επιλογές είναι:

Cloud servis στον server του χρήστη:

-Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν δυο λύσεις:

 • 1. Ενοικίαση χώρου σε κάποια εταιρεία που προσφέρει κάτι τέτοιο (πχ η Hosting Juice).

Σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι εύκολα, καθώς όλες αυτές οι υπηρεσίες προσφέρουν το C-Panel, Fantasio και ένα σωρό ακόμα, όπου αφ' ενός η διαχείριση του είναι εύκολη ακόμα και από αρχάριο, αφ' ετέρου και η δυνατότητα να σηκώσει ο χρήστης κάποια δική του Cloud υπηρεσία είναι εύκολη. Η διαφορά με κάποιον που ξέρει και κάποιον που δεν ξέρει, θα είναι απλά η χρονική διάρκεια για όλα αυτά. Μια ιδανική υπηρεσία cloud, για δικό του server, αποτελεί το ανοιχτού κώδικα OwnCloud (διαθέσιμο και ως desktop client).

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Ενοικιαζομένου Server:

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟΥ SERVER:

1. Είναι όλα έτοιμα και έχει ο χρήστης στην διάθεση του αυτοματισμούς, μα σίγουρα και πολλές περισσότερες δυνατότητες. Μπορεί να ζητήσει από την εταιρεία που νοικιάζετε τον χώρο, να του σηκώσουν τις υπηρεσίες που χρειάζεται . Αυτό βέβαια, μπορεί να κοστίσει κάτι παραπάνω.

2. Έχει πλήρη έλεγχο διαχείρισης του server του, δικαίωμα να ορίσει, αν θέλει και σε άλλους δικούς του ανθρώπους, την διαχείριση.

3. Σχετικά με θέματα ασφαλείας (του server του), υπάρχει από την εταιρεία, στην οποία νοικιάζει τον χώρο (αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να λάβει πρόσθετα και σίγουρα για τις υπηρεσίες που έχει ανεβάσει (το Cloud του, δηλαδή).

4. Για όποιο πρόβλημα, μπορεί να ζητήσει υποστήριξη η οποία είναι 24x24/365x365.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟΥ SERVER:

Και πάλι εδώ, αν έχει διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας και έλεγχο, από μια Cloud υπηρεσία που του παρέχει χώρο και πάλι ο server του, τρέχει στους servers κάποιας εταιρείας. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να δώσει μεγάλη βάση στην επιλογή μιας τέτοιας εταιρείας, καθώς σε αυτόν τον τομέα, εκεί έξω κυκλοφορούν ένα σωρό μη επαγγελματίες, οι οποίοι μάλιστα δελεάζουν με εξευτελιστικές τιμές. Εξαρτάται από την αξιοπιστία της εταιρείας hosting και συνεπώς θα πρέπει να διαλέξει κάποια με αξιόπιστους επαγγελματίες. Μια καλή λύση σε αυτό, είναι να δει σε ποιες φιλοξενούνται, διάφορες καλές ιστοσελίδες, κοινώς αποδέκτες που είναι έμπιστες και έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα. (Aν δεν ξέρει πως να το δείτε αυτό, απλά μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία του who is (https://whois.net/), όπου θα πάρει όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως και για τον server της εταιρείας. Πρέπει να βάλει το url της σελίδας και αμέσως θα δει.

            2. Cloud server στον υπολογιστή του χρήστη:

Η δυσκολία η οποία υπήρχε πριν πολλά χρόνια, για έναν καθημερινό χρήστη, προκειμένου να στήσει έναν δικό του server, έχει πλέον ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό. Πλέον, ο καθένας μπορεί να στήσει έναν δικό του server, εύκολα, καθώς όλες οι Linux διανομές, δίνουν αυτή την δυνατότητα και μάλιστα παρέχοντας σχετικά iso, για εγκατάσταση. Και πάλι εδώ, η διαφορά κάποιου που ξέρει, με κάποιον που δεν γνωρίζει, είναι στον χρόνο. Επιπλέον. ο καθένας μπορεί να διαχειριστεί πλήρως τον server του, μέσω κάποιου γραφικού περιβάλλοντος, με το mouse του.

Ακόμα για server, μπορείτε να χρησιμοποιήσει ένα παλιό του υπολογιστή αξιοποιώντας τον πλήρως. Δεν χρειαζόσαστε κάποιο σύγχρονο και super-duper μηχάνημα για server και πόσο μάλλον για οικιακό (οι εταιρείες προφανώς έχουν τους δικούς τους, με τον αρμόδιο επαγγελματία (admin), να φροντίζει για όλα).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ SERVER:

1. Ο χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο 100%. Ο server του, δεν τρέχει αντίστοιχα στα μηχανήματα (servers), κάποιας εταιρείας, όπως στην περίπτωση του ενοικιαζόμενου. Ο απόλυτος έλεγχος έγκειται αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν. Κανείς δεν παρεμβάλλεται ενδιάμεσα.

2. Έχει πλήρη έλεγχο διαχείρισης του server του, δικαίωμα να ορίσει, αν θέλει και σε άλλους δικούς του ανθρώπους, την διαχείριση.

3. Μπορεί να τον αξιοποιήσει και για άλλες χρήσεις που αφορούν την ιδιωτικότητα του (πχ mail server).

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ SERVER:

1. Πρέπει να ορίσει όλες τις παραμέτρους και φυσικά να κάνει συστηματικό backup.

2. Πρέπει να το έχει συνεχώς ανοιχτό, τουλάχιστον τις φορές που θα βρίσκεται απομακρυσμένα από αυτόν ή θα θέλει να διαμοιραστεί με άλλους ανθρώπους.

3. Διακοπή ρεύματος, θα έχει ως αποτέλεσμα να πέσει ο server και θα απαιτεί φυσική παρουσία για την επαναφορά του on-line.

4. Προφανώς δεν μπορεί να κάνει διαμοιρασμό με όλο το Facebook η απολύτως δημόσιο κάποιο αρχείο εκεί για κατέβασμα (download), καθώς θα έχει επιπτώσεις στην σύνδεση του. Χοντρικά και εντελώς απλουστευμένα αυτά είναι. Σημειώστε ακόμα, πως ασχέτως του server που θα επιλέξει μπορεί πλέον να έχετε πρόσβαση σε αυτόν ακόμα και μέσα από το κινητό του τηλέφωνο μέσω μιας SSH σύνδεσης η οποία παρέχει μια ασφάλεια.

Μερικές ερωτήσεις και απαντήσεις σε γενικά θέματα

Cloud και οι απαιτήσεις σε Hardware (χρήστη):

Υπάρχει η αντίληψη ότι ένα hardware χαμηλών προδιαγραφών, να μην μπορεί να υλοποιήσει επαρκώς τις cloud υπηρεσίες/εφαρμογές. Αυτό δεν είναι αληθές και ισχύουν. Όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί και διαχειρίζονται από επαγγελματίες του είδους και όλοι αυτοί θέλουν να βγάλουν λεφτά αναπτύσσοντας τις υπηρεσίες τους. Δεν ξεκίνησαν να κάνουν μια τεράστια επένδυση παροχής υπηρεσιών και λογισμικού με χαμηλό επίπεδο hardware, software και παρεχομένων υπηρεσιών υποστήριξης. Επομένως, όπως είναι κατανοητό, οι προμηθευτές λογισμικού στο cloud γνωρίζουν πως εκεί έξω υπάρχουν και λειτουργούν καθημερινά τέτοια συστήματα και πως μερικά από αυτά δεν πρόκειται να αντικατασταθούν σύντομα (μπορεί και ποτέ). Λογικό είναι να μη θέλουν να αφήσουν ανεκμετάλλευτο και αυτό το κομμάτι της αγοράς και έτσι έχουν ήδη δουλέψει και ολοκληρώσει τέτοια εργαλεία, τα οποία βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση (για παράδειγμα: έτοιμα interfaces, τεχνολογίες API, SOA, web services κλπ). Βεβαίως, αν ο χρήστης έχει κάποιες ειδικευμένες ανάγκες θα πρέπει στο στάδιο της επιλογής να θέσει αυτά τα θέματα στον επιλεγμένο προμηθευτή για να πάρει πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Ιδιαίτερα αν στοχεύει να αγοράσετε επιπλέον χώρο σε κάποια τέτοια υπηρεσία η και επί πλέον παροχές.

Cloud και οι ειδικευμένες γνώσεις του χρήστη:

Αρκετοί άνθρωποι έχουν την εντύπωση πως η χρήση μιας υπηρεσίας cloud είναι δύσκολη και προϋποθέτει γνώσεις. Φυσικά και αυτό είναι αναληθές, καθώς η χρήση, στην συντριπτική πλειοψηφία, αυτών των υπηρεσιών/εφαρμογών είναι απλή και προσιτή, ακόμα και από ανθρώπους χωρίς την παραμικρή γνώση η μη δεκτικούς στη τεχνολογίας. Αυτό είναι κάτι που οι περισσότεροι προμηθευτές τέτοιων υπηρεσιών έχουν δώσει μεγάλη έμφαση αναπτύσσοντας λογισμικό, τ' οποίο είναι απλό στην χρήση, είτε πρόκειται για desktop client (εφαρμογή), είτε για web app (πρόσβαση δηλαδή, μέσω browser)

Cloud και Ασφάλεια:

Τα είπαμε και αμέσως πιο πάνω, μα πρέπει να διαχωρίσουμε την Ασφάλεια από την Ιδιωτικότητα, καθώς όπως έχουμε πολλές φορές επαναλάβει και σε άλλα αρθρα, αυτά τα δυο, ΔΕΝ είναι απαραίτητο να είναι συνυφασμένα. Συγχρόνως, έχοντας πλέον μπει σε μια πιο ώριμη φάση ανάπτυξης αυτές οι εφαρμογές, έχουν ξεπεράσει κάποια "παιδικά" συμπτώματα και επειδή ακριβώς, δεν αποτελούν κάποια custom κατασκευή για συγκεκριμένους ανθρώπους, έχουν προβλεφθεί όλες οι δικλείδες ασφαλείας, όπως πολύ καλή χρήση δικαιωμάτων χρηστών, ασφαλή πρόσβαση (ακόμα και μέσω ανοικτού internet), όπως SSL και άλλα. Εκτός αυτού, υπάρχουν πιστοποιήσεις για προμηθευτές cloud που κινούνται σε συγκεκριμένα επίπεδα και τις οποίες ένα εσωτερικό τμήμα μηχανογράφησης δεν θα μπορούσε σχεδόν ποτέ να αποκτήσει.
Από κατασκευής λοιπόν, το επίπεδο ασφαλείας είναι πολύ ανώτερο απ΄ότι αν το σχεδιάζατε εσείς, μόνοι σας, ώστε να καλύψετε συγκεκριμένες ανάγκες σας. Αυτό όμως είναι η Ασφάλεια, η οποία δεν εμπεριέχει και την απαραίτητη Ιδιωτικότητα. Τους λόγους τους αναφέραμε πιο πάνω και αφορούν πως τρέχουν σε τρίτους servers. Αυτές οι υπηρεσίες, χρησιμοποιούν συν τ' άλλα αλγορίθμους κρυπτογράφησης. Αυτό όμως έχει να κάνει και με τον καθένα που παρέχει αυτές. Για παράδειγμα στο Dropbox (και πάλι), έχει αποδειχθεί και διαρρεύσει, χωρίς αμφισβήτηση, πως η κρυπτογράφηση δεν είναι επαρκής, καθώς οι εργαζόμενοι εκεί, μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χριστών. Προφανώς το ίδιο συμβαίνει και στις αντίστοιχες υπηρεσίες των Google, Microsoft, Amazon.
Σε αντίθεση με κάποιες άλλες υπηρεσίες cloud ανοιχτού κώδικα, οι οποίες παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο κρυπτογράφησης, όπου τα δεδομένα του χρήστη, είναι εξ' φύσεως αδύνατο να ειδωθούν από όποιον έχει άμεση πρόσβαση στον server που αυτά βρίσκονται (για παράδειγμα το
Tonido, ή το Memopal. Φυσικά, η κάθε μια από αυτές τις υπηρεσιες έχει δώσει την δική της έμφαση στο θέμα κρυπτογράφησης, μα η κάθε μια σε διαφορετικά επίπεδα (όπως είπαμε και πιο πάνω, μια, όσο το δυνατόν, γεύση αυτών, μπορείτε να πάρετε στη συγκεντρωτική παρουσίαση διαφόρων δημοφιλών cloud services).

Cloud και Διαδικτυακή πρόσβαση:

Παλαιότερα υπήρχαν αρκετοί που έλεγαν, πως το Cloud δεν επαρκεί, καθώς υπάρχει ελλιπής υποδομή στο διαδίκτυο και χαμηλές ταχύτητες, αλλά αυτό δεν ισχύει πλέον. Αφενός ακόμα και με μια χαμηλή ταχύτητα των 2mbs, μπορείτε να έχει ο χρήστης μια ικανοποιητική πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατ' επέκταση στις Cloud υπηρεσίες του. Συγχρόνως, η πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών και υπολογιστών από wifi δίκτυα, είναι καθημερινή. Επιπλέον, μιλώντας για επαγγελματικές και αυξημένες ανάγκες, όπου απαιτείται η αγορά μια τέτοιας υπηρεσίας (η ενοικίαση, σωστότερα), πρέπει να ληφθεί υπόψη πως το cloud δεν είναι μόνο λογισμικό. Είναι και υπηρεσίες που παρέχονται από τον προμηθευτή. Κάποιες τέτοιες συνοδευτικές εργασίες ενός λογισμικού οι οποίες πρέπει να παρέχονται από τον προμηθευτή σας, είναι: ενημερώσεις σε νέες εκδόσεις, οι νέες άδειες κυκλοφορίας (release) για το λογισμικό (για οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα υποστηρίζουν), το καθημερινό backup, ο έλεγχος υγείας (health-checks) όλων των επιμέρους συστημάτων, η συντήρηση των servers, κλπ. Επιπλέον (και κυρίως μιλώντας για εταιρικές χρήσεις), όταν έχετε νέες ανάγκες που απαιτούν ανάπτυξη δεν χρειάζεται να το κάνει ο χρήστης. Αυτό που έχει να κάνει είναι να παραγγείλει αυτό που θέλει στον πάροχο του cloud servis και αυτός αναλαμβάνει την υλοποίηση, εξηγώντας αναλυτικά, αν χρειάζεται, οτιδήποτε σχετικό και προσφέροντας σας την αναγκαία υποστήριξη. Όλα αυτά συνήθως αναφέρονται στους όρους παροχής υπηρεσιών και αν και το επίπεδο σε αυτόν τον τομέα είναι καλό, εν' τούτοις υπάρχουν διάφορες κλάσης. Ένας άλλος παράγοντας είναι και η τιμή για τα προσφερόμενα, συνεπώς μια έρευνα αγοράς προηγουμένως, θα ήταν αναγκαία. Θα βοηθούσε ακόμα και μια έρευνα στο διαδίκτυο, για το τι αναφέρουν άλλοι χρήστες σχετικά με τον κάθε τέτοιο πάροχο Cloud υπηρεσιών. Να ληφθεί ακόμα υπόψη πως δεν είναι όλοι οι προμηθευτές δεκτικοί σε αιτήματα αλλαγών/προσαρμογών. Και αυτό συνήθως αναφέρεται στους όρους χρήσης, μα μπορεί ο χρήστης να το ρωτήσει απ' ευθείας, αν δεν διευκρινίζεται, καθώς άπαντες έχουν φόρμα επικοινωνίας (και chat αρκετοί). Επίσης, οι προμηθευτές cloud μπορούν και προσφέρουν χαμηλές τιμές ενοικίασης διότι εκμεταλλεύονται οικονομίες κλίμακος προκειμένου να μειώσουν το κόστος τους.
Για παράδειγμα, μια εταιρεία, θα νοικιάσει κάποιον cloud server, προκειμένου να εξυπηρετούνται 5, 10, 20, 40 υπάλληλοι. Ο προμηθευτής όμως, θα χρησιμοποιεί κάποιον server, εξυπηρετώντας σε αυτόν 100, 200, 300 πελάτες.

Cloud και η συνεργασία με τον παροχέα (vendor lock-in)

Υπάρχει η εντύπωση και κυκλοφορεί, πως αν κάποιος πάρει υπηρεσίες σε κάποιον προμηθευτή/ πάροχο cloud services, κλειδώνεται σε αυτόν και δεν μπορεί να μετακινηθεί, αν για τον οποιοιδήποτε λόγο μελλοντικά, το θελήσει. Αυτό δεν ισχύει απόλυτα, καθώς όλοι, είτε δίνουν κάποιον δωρεάν χώρο, είτε κάποιο δοκιμαστικό (συνήθως 20 με 60 ημέρες), οπότε ο χρήστης έχει την πλήρη ευχέρεια, να δοκιμάσει και να συγκρίνει, σε περίπτωση βέβαια που ενδιαφέρεται να αγοράσει κάποιον χώρο (προφανώς επαγγελματίες, εταιρείες, οργανισμοί, σύλλογοι, κλπ). Αλλιώς κανείς δεν τον εμποδίζει να χρησιμοποιεί τον δωρεάν προσφερόμενο χώρο (τον οποίον σχεδόν άπαντες, τονίζουν πως είναι για πάντα) και όσες από αυτές τις υπηρεσίες θέλει. Και ούτε πρόκειται να ζημιωθεί στο ελάχιστο. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να διαγράψει τα δεδομένα σας από τον προηγούμενο πάροχο και να αρχίσει να χρησιμοποιεί έναν νέο. Ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος cloud provider, οδηγηθεί σε κλείσιμο της υπηρεσίας του, σε εύλογο χρονικό θα (πρέπει να) ειδοποιήσει τον χρήστη για αυτό, προκειμένου να πάρει τα δεδομένα του και μάλιστα θα (πρέπει να) του προτείνει και συγκεκριμένες εναλλακτικές.

Εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες cloud computing είναι η Amazon, η Google και η Microsoft. Η εταιρία amazon παρέχει βασικές υπηρεσίες όπως:

 • Amazon Elastic Compute Cloud
 • Amazon Simple Storage Service (S3) η οποία παρέχει αποθηκευτικό χώρο online.
 • Όσον αφορά την Microsoft , η πλατφόρμα που χρησιμοποιεί για να παρέχει cloud computing υπηρεσίες είναι η Azure. Η πλατφόρμα αυτή παρέχει μία μεγάλη ποικιλία από εργαλεία που εφαρμόζουν διάφορα μοντέλα cloud computing όπως το “HaaS” και το “PaaS”.
 • H Google , τέλος , παρέχει την app engine.

Πηγές και βιβλία για το cloud computing

The cloud at your service.

Securing the Cloud: Cloud Computer Security Techniques and Tactics.

Cloud Computing:Web based applications that change the way you work and collaborate online.

Introduction to cloud computing

Architecting the Cloud

Cloud Computing and ROI

Cloud Hosting Explained for Normal People

Cloud Computing Bible

To the Cloud

Cloud Computing Online Training Knowledge Labs Course Online-Video στο Youtube.

Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing

Cloud Computing Explained: Implementation Handbook for Enterprises (John Rhoton)

Cloud Computing and SOA Convergence in Your Enterprise: A Step-by-Step Guide (David S. Linthicum)

Cloud Application Architectures: Building Applications and Infrastructure in the Cloud (George Reese)

Cloud Security and Privacy: An Enterprise Perspective on Risks and Compliance (Tim Mather)

Enterprise Cloud Computing: A strategy Guide for Business and Technology Leaders (Andy Mulholland)

Μπορείτε να κατεβάσετε ένα λεξικό με όρους της τεχνολογίας Cloud computing πατώντας εδώ

Επίλογος

Οι cloud υπηρεσίες είναι ένα καλό εργαλείο και βοήθημα, σε μια εποχή που όλοι οι χρήστες είναι σε διαρκή κίνηση και συγχρόνως η πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να είναι και φορητή, από οποιοδήποτε σημείο. Μπορούν να έχουν διάφορα αναγκαία έγγραφα, αρχεία, την μουσική τις φωτογραφίες, τις ταινίες, να διαμοιράζεται υλικό με άλλους ανθρώπους, μα και ένα σωρό ακόμα παρελκόμενες υπηρεσίες και ευκολίες. Επίσης μπορεί ακόμα-ακόμα, να στήσουν και έναν κινηματικό cloud server, με μέτρα ασφαλείας και ελεγχόμενη πρόσβαση. Μπορούν να κάνουμε και ακόμα περισσότερα ανάλογα τις ανάγκες και την (καλή) φαντασία/εφευρετικότητα τους.