Επεξεργασία Φύλλων Περιγραφής Συστάδων

Τα Ειδικά Φύλλα Περιγραφής των Συστάδων παρέχουν πολλά δεδομένα και πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και επεξεργαστούν χωρίς ή και με την χρήση των ΓΣΠ. Μερικές πληροφορίες μπορούν να παραχθούν από βοηθητικά στοιχεία των ΓΣΠ, όπως π.χ. το βασικό πέτρωμα (χάρτες ΙΓΜΕ, Εδαφολογικός χάρτης), οι κλίσεις και εκθέσεις από την επεξεργασία των χαρτών με ισοϋψείς ή από την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων (εξαγωγή ισοϋψών και επεξεργασία τους) και μερικά δεδομένα θα πρέπει να ληφθούν από μετρήσεις στο ύπαιθρο. Η εποχή των δεδομένων Lidar είναι ακόμη πολύ μακριά.

Στην εφαρμογή αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι εντολές Data validation και vlookup, για την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων των ΕΦΠΣ, στο Excel.

Κατεβάστε το αρχείο με τα παραδείγματα επεξεργασίας των ΦΠΣ.

 


Εκτύπωση   Email