Μερικές συμβουλές για το Photoshop

Το Photoshop είναι ένα λογισμικό με αμοιβή για την αγορά του. Σήμερα θεωρείτε ένα από τα καλύτερα λογισμικά αν όχι το καλύτερο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας. Όποιος έχει την επιτυχία να το έχει στον Η/Υ μπορεί να διαβάσει το αρχείο με μερικές συμβουλές για την επεξεργασία των εικόνων. Το αρχείο το κατεβάσαμε από το το διαδίκτυο και έχει 33 συμβουλές υπό μορφή βίντεο.

 


Εκτύπωση   Email