Κοινά λογισμικά

Παρακάτω παρατίθενται μερικά (ελεύθερα) λογισμικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα Windows και σε Linux-Ubuntu.

1.Κειμενογράφος Το Atom (https://atom.io/) είναι ένα πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα. Στην διεύθυνση https://flight-manual.atom.io/ υπάρχει το εγχειρίδιο για εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού

2.Πρόγραμμα περιήγησης. Το Firefox, Chrome, Safari λειτουργούν εξίσου καλά και στα δύο λειτουργικά

3.Καταγραφέας οθόνης. Πολλές φορές μας ενδιαφέρει να καταγράψουμε την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη του Η/Υ. Το ALT_PRINT βοηθάει, αλλά το lightscreen (https://lightscreen.com.ar/ ) δίνει περισσότερες επιλογές

4.Επεξεργασίας εικόνας. Το GIMP (https://www.gimp.org/ ) θεωρείτε ένα ισχυρό λογισμικό και για τα δύο λειτουργικά.

5.Διανυσματικά γραφικά. Το GIMP βοηθάει αλλά το linkscape (https://inkscape.org/en/) είναι πιο εξειδικευμένο.

6.Παρακολούθηση video Το VLC είναι το πιο αξιόπιστο.

7.Ftp: Το Fillezila (https://filezilla-project.org/download.php) αποτελεί το καλύτερο πρόγραμμα επικοινωνίας με διακομιστές.

8.Εργαλεία προγραμματισμού. Το Firebug (https://addons.mozilla.org/el/firefox/addon/firebug/ ) το οποίο έχει αντικατασταθεί από τα εργαλεία προγραμματισμού (https://developer.mozilla.org/el/docs/)

9.To Eclipse (https://www.eclipse.org/downloads/?) αποτελεί ένα SDK (Software Development Kit), ένα ολοκληρωμένο δηλαδή περιβάλλον μέσα από το οποίο μπορεί ο χρήστης να γράψει και να εκτελέσει κώδικα.

10.Στατιστικά: το R (https://www.r-project.org/ ) θεωρείτε το πιο δυνατό στατιστικό πρόγραμμα και στα δύο λειτουργικά.


Εκτύπωση   Email